Extrajobb som Mystery Shopper - Luleå-området

Extrajobb som Mystery Shopper - Luleå-området

Annons: 27985327
Yrke: Intervjuare, opinionsundersökning
Arbetsgivare: Custitude AB
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-09-28
Publiceringsdatum: 2023-08-29Presentation:


Var med och skapa bättre kundmöten i Sverige – viktigt extrajobb


Nu söker vi mystery shoppers och intervjuare för kortare uppdrag i hela landet.


Custitude utför flera typer av kundundersökningar; Mystery Shopping, Store checks, exitintervjuer men även coaching på plats i butik.


Vi skulle bli glada om du vill vara en del av vårt kundmötesteam som mystery shopper.

Vi samarbetar med flera kedjor och företag som vill utveckla sitt kundmöte i olika kanaler. Då är en viktig del att förstå vad man är bra på och vad som är utvecklingsbart, både på kedjenivå men även på butiksnivå. Genom mystery shopping gör vi anonyma besök där vi utvärderar servicen och ser hur du blir bemött som kund.

Arbetet är enkelt, men kräver stor noggrannhet och seriositet.

Våra förväntningar på dig är att du är:

Förberedd: Du har alltid läst på instruktioner och manualer innan du gör dina uppdrag.

Ansvarsfull: Du ser till att dina uppdrag utförs enligt plan och i tid.

Pålitlig: Du förstår syftet med det du och Custitude gör, du är intresserad av resultaten och vill att kunden ska kunna utvecklas av dina svar.

Du kan kommunicera väl på svenska både skriftligt och muntligt.


Genom att du registrerar dig i vår databas kommer du bli en del av Custitudes kundmötesteam. Du kommer bli tillfrågad om uppdrag och kan välja att tacka ja/nej vid varje givet tillfälle. En observation tar oftast, inklusive rapportering, 1 timme. Ofta är tiderna för uppdragen väldigt flexibla vilket gör detta till ett mycket bra extrajobb.Ersättning är per uppdrag.


Vi ser fram emot din ansökan. #jobbjustnu