Gruppchef Damm och Deponi

Gruppchef Damm och Deponi

Annons: 27999137
Yrke: Teamledare
Arbetsgivare: Luossavaara-Kiirunavaara AB
Arbetets ort: Gällivare, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-10-01
Publiceringsdatum: 2023-09-01

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: TeamledarePresentation:


Job Posting End Date / last application date:

2023-09-30

I Malmberget bryts runt 18 miljoner ton järnmalm årligen som tillsammans med externt rågods vidareförädlas till nästan 10 miljoner ton färdiga produkter. En förutsättning för detta är att vi deponerar drygt 2 miljoner ton årligen i form av anrikningssand i vår dammanläggning samt att vi hanterar ca 5 miljoner ton torrt avfall årligen i form av gråberg som antigen återvinns i anläggningsprojekt eller går på deponi i våra deponilokaler.

Vi har bildat en ny sektion i Malmberget som fokuserat arbetar med driften av våra dammanläggningar och stödjer verksamheten som ombesörjer deponeringen av gråberg, anrikningssand och gruvvatten. Till den nya sektionen söker vi nu en Produktionschef som får en nyckelroll i vår verksamhet i Malmberget samt möjlighet att forma arbetet framåt.

OM TJÄNSTEN

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda och utveckla en gruppering som ansvarar för driften av dammarna samt vara kontaktperson för extern personal som i huvudsak arbetar med att åstadkomma en säker, effektiv och planenlig deponering av våra utvinningsavfall. Detta så att vi skapar goda förutsättningar att leva upp till våra högt ställda mål kring drift, underhåll och långsiktigt utvecklingsarbete inom ämnesområdet.

Damm och deponisektionen kommer ha ett nära samarbete med andra avdelningar och funktioner så som förädling och driftservice, dammsäkerhetsorganisationen, projektavdelningen samt de funktioner som arbetar med miljötillstånd.

DINA KVALIFIKATIONER

Du trivs att leda, bygga engagemang och utveckla dina medarbetare. De är vår största resurs och vi är mån om att ge dem de bästa förutsättningar i deras arbete. Du är en förebild vad avser hållbarhet, säkerhet och etiska frågor. Tjänsten kräver ett närvarande ledarskap och det är viktigt att du ser helheter, är kommunikativ samt att du är initiativtagande och kan fatta beslut.

Du har utbildning med teknisk inriktning mot områdena bygg, mek eller el.

Du har relevant yrkeserfarenhet från gruv- och mineralindustri med avseende på avfallshantering, deponering och dammar. Alternativt har du motsvarande erfarenhet från kraftindustrin.

För tjänsten är körkort behörighet B ett krav.

ÖVRIG INFORMATION

Bifoga ett personligt brev och ditt CV i din ansökan. Intervjuer och urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig!

För mer information om tjänsten kontakta: Magnus Abrahamsson, Tel: 0970-761 40.

Fackliga kontakter:

Unionen Katarina Paganus, tel 0970-76298

SACO Annika Taavoniku, tel 0970-79532

Ledarna, Annica Kaati, tel 0970/76765

We Offer

Our unique operations require employees with unique knowledge. Regardless of the position, we help and support one another – across departmental and organizational boundaries – throughout the group. It is important to us that you want to contribute to the warm and inclusive culture that is the basis for our success. We are all driven by a strong commitment and want to create value for our customers. We like challenges and welcome new ideas. We build trust by taking responsibility, and with us safety always comes first. Our values are thus Commitment, Innovation and Responsibility. In addition to becoming part of our broad organization with plenty of opportunities for learning and development in your day-to-day work, we offer all employees an attractive range of benefits.

 

At LKAB, we value and strive for diversity and gender balance within the departments. Apply by clicking the link at the top of the page. Attach a personal cover letter and your CV. Interviews and selections take place on an ongoing basis, so do not wait to submit your application. We're looking forward to hearing from you!

 

Other Information

Be AWARE that if you are a current employee or contingent worker within LKAB you don't fill out the application at this site, please log on to your Workday account and apply through "Find Jobs" Thanks!

Prior to recruitment, LKAB has taken a position on recruitment channels and marketing. We avoid all contact from media marketers, recruitment sites and the like.