Forskare till projektet Re@home – hemrehabilitering för äldre

Forskare till projektet Re@home – hemrehabilitering för äldre [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28008650
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-09-27
Publiceringsdatum: 2023-09-05

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till forskning inom rehabilitering och mer specifikt hemrehabilitering. Du kommer att ingå i en tvärprofessionell forskargrupp med mångårig erfarenhet av att utveckla hemrehabilitering för äldre människor. Inom forskargruppen finns stor expertis inom forskningsområdet samt inom både kvalitativ och kvantitativ metod.

Du kommer att bli anställd på forskningsämnet arbetsterapi men vi ser gärna sökande med bakgrund inom fler relevanta områden som till exempel fysioterapi.

Forskargruppen tillhör forskningsämnet arbetsterapi och bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning på grundnivå- och avancerad nivå. Den forskning som bedrivs i arbetsterapi omfattar människor i alla åldrar. Forskningen syftar till att främja människors engagemang i vardagsaktiviteter och delaktighet i samhällslivet för livslång hälsa. Vår forskningsmiljö är tvärvetenskaplig och med samarbeten både nationellt och internationellt.

Ämnesbeskrivning
Arbetsterapi omfattar kunskap om människans dagliga aktiviteter i relation till utveckling, delaktighet och hälsa. Inom ämnet studeras hur faktorer relaterade till individen i samspel med faktorer i miljön påverkar individers, gruppers och populationers möjligheter till att vara engagerade i dagliga aktiviteter och deras betydelse för hälsa och ohälsa. Ämnet omfattar även kunskap om hur aktiviteter kan användas terapeutiskt för att främja hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa.

Projektbeskrivning
Du kommer att delta i det tvärprofessionella projektet Re@home som syftar till att utvärdera hemrehabilitering för äldre personer med realist evaluation design. Projektets huvudsakliga syfte är att undersöka i vilken grad hemrehabilitering är baserat på evidens. Inom projektet undersöks även vilken effekt hemrehabiliteringen har för äldre personers välbefinnande, deltagande i dagliga aktiviteter, vårdkonsumtion, och nöjdhet med hemrehabiliteringen samt vilken samverkan som sker mellan hemrehabilitering, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Studien är upplagd utifrån metoden realistisk utvärdering där man tar fram en programteori som ligger till grund för utvärdering. Viktiga beståndsdelar i metoden är att identifiera kontext, mekanismer och utfall.

Projektet kommer att genomföras i Stockholm, Jönköping och Luleå som representerar olika delar av landet i relation till storlek och olika vårdorganisationer. Projektet leds av docent Elisabeth Rydwik vid Karolinska Institutet.

Din roll
Du kommer att vara en del av projektgruppen i Luleå, men arbeta nära tillsammans med de lokala projektgrupperna i Stockholm och Jönköping. Du kommer att samarbeta med oss i projektgrupperna och ha ett eget ansvar för olika arbetsuppgifter som handlar om design av projekt, förberedelser för och genomförande av datainsamling, datahantering och att bidra i kvalitativa analyser efter att datainsamlingen är genomförd, samt sammanställningar och rapportering. Skrivande av vetenskapliga artiklar, ansökningar och att kunna presentera forskningen är viktiga arbetsuppgifter. Du kommer att ha en viktig roll i kontaktskapande vilket innebär att du ska känna dig bekväm i att samarbeta och integrera med olika parter samt även i vissa fall leda och koordinera delar av projektet. Undervisning och handledning av studenter och doktorander kan förekomma.

Vem är du?
För att vara behörig för anställning som forskare krävs doktorsexamen inom arbetsterapi, fysioterapi eller annan examen inom relevant område. Även du som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av din huvudhandledare, prefekt eller motsvarande. Vi söker dig som är strukturerad, självständig, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Klinisk erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård är en merit. Kunskap inom området rehabilitering med fokus på äldre, fördjupade kunskaper i både kvantitativ och kvalitativ metod, systematiska litteratursammanställningar samt mixed method design är meriterande.

Information
För denna anställning gäller en anställningstid på 50% under 1 år med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde oktober ht 2023 eller enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta PhD Maria Ranner, 0920-491452, maria.ranner@ltu.se  eller avdelningschef Katarina Mikaelsson, 0920-493823, katarina.mikaelsson@ltu.se.

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska och kliniska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattningar, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete. En komplett publikationslista, en sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida) och kopior av verifierade examensbevis ska bifogas ansökan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnummer: 3616-2023
Sista ansökningsdag: 27 september 2023