Forskare i biokemisk processteknik

Forskare i biokemisk processteknik

Annons: 28013641
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-09-27
Publiceringsdatum: 2023-09-06

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskargruppen inom biokemisk processteknik söker en forskare för att delta i forskning kring produktion av biovätgas från lignocellulosa (med fokus på skogsrester) med parallell produktion av karboxylsyror genom att tillämpa anaeroba rötningsprocesser och elektrofermentering.

Forskargruppen ansvarar för ett mångsidigt laboratorium med nyckelkompetenser för biobaserade produkter och processer som omfattar förbehandling av biomassa, fraktionering, jäsning, konverteringsprocesser, grön kemi, uppströms och nedströmsprocesser. Forskningsämnet är en del av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser med ca 350 anställda. Ämnet består av 10 seniora forskare och flera doktorander.

Ämnesbeskrivning:
Biokemisk processteknik fokuserar på biokemiska processer för produktion och förädling av kemikalier, bränslen och material från biomassa.

Arbetsuppgifter
Arbetet avser utveckla processer för omvandling av lignocellulos (huvudsakligen skogstrakter) till bioväte och karboxylsyror.  Du kommer utveckla processer genom att använda anaeroba standardreaktorer men också utveckla elektrofermenteringsprocesser.  En del av ditt jobb kommer att vara att studera förändringar i den mikrobiell sammansättningen i syfte att förbättra fokusprodukterna och även utvärdera livscykeln för de utvecklade processerna.  Som forskare kommer du att vara ansvarig för att planera, organisera och utföra det experimentella arbetet för att uppnå målen i projektet.  Du kommer också att ansvara för att analysera experimentdata och presentera dem i vetenskapliga publikationer.  Som forskare förväntas du delta i handledningen av doktorander. Slutligen förväntas du delta i och/eller leda arbetet med att skriva forskningsansökningar till nationella och EU:s forskningsprogram.

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för anställning måste du ha Doktorsexamen i bioteknik, biologiska vetenskaper eller annan relevant utbildning. En stark bakgrund i anaerob rötning och elektrofermentering för produktion av vätgas och karboxylsyror krävs. Detta bör finnas dokumenterat i peer-reviewed vetenskapliga publikationer. Tidigare erfarenhet av rötning av lignocellulosa och speciellt inom skogligbiomassa är en mycket stark merit, liksom produktion av långs karboxylsyror. Tidigare dokumenterad erfarenhet av metagenomik för förändringar av mikrobiell sammansättning och utvärdering av processer för deras livscykelprestanda är en positiv merit. Dokumenterad erfarenhet av användning av GC för analys av biogas och HPLC-analys av karboxylsyror krävs, medan tidigare erfarenhet av användning av BMP-system (särskilt AMPTS II-systemet som vår grupp använder) är en positiv merit. Tidigare praktisk erfarenhet av uppskalning av rötningsprocesser är också en positiv egenskap.

Vi söker dig som har en bra inställning till forskning, ett starkt intellekt och disciplinerade arbetsvanor. Du måste kunna fungera både självständigt och som en del av en forskargrupp. God observations- och kommunikationsförmåga är viktigt. Dessutom ska du behärska engelska, både tal och skriftligt.

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under 1 år. Tillsättning så snart som möjligt, men senast december 2023. Tjänstgöringsort är Luleå.

För mer information vänligen kontakta:
Dr. Leonidas Matsakas, Biträdande professor i Biokemisk processteknik, tel: + 46-920-49-3043, e-post: leonidas.matsakas@ltu.se.

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du ansöker genom att använda länken nedan. Ansökan ska innehålla ett personligt brev samt CV och verifierad universitetsexamen. Markera din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan och examensbeviset måste skrivas på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 27 september, 2023
Referensnummer: 3652-2023