Verksamhetschef Hälso- och sjukvård Folkhälsa

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård Folkhälsa [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28016024
Yrke: Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Arbetsgivare: Luleå kommun, Socialförvaltningen
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-09-24
Publiceringsdatum: 2023-09-07Presentation:


LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Socialförvaltningen har medborgarnas behov i centrum och utgår ifrån socialnämndens vision "Meningsfullt liv i Luleå". Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.

Socialförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena Folkhälsa och hälso- och sjukvård, Stöd och service, Socialpsykiatri och öppenvård, Myndighetsutövning socialtjänst samt Vård och omsorg.

Vi söker en verksamhetschef med det samlade ansvaret för verksamhetsområde Hälso- och sjukvård Folkhälsa som i dagsläget innefattar 213 medarbetare och 9 underställda enhetschefer.

Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård med ansvar för de som är inskrivna i hemsjukvården, bor i kommunens särskilda boenden och till de som vistas på dagverksamhet. Hälso- och sjukvårdens insatser utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelstekniker och medicinsk fotvårdare.

Folkhälsoarbetet bedrivs förebyggande och syftar till att förebygga sociala problem samt social utestängning och bedrivs på samhälls-, grupp- och individnivå. Inom Folkhälsa finns erbjudandeverksamheterna: Centrum mot våld, Ungdomsmottagning, Familjerådgivning, Medling, Föräldrasupport, Demensteam, Metodutvecklare, Anhörigkonsulenter, Personliga ombud, Äldresupport, samt rådgivning beroende, riskbruk och medberoende.

Vi erbjuder dig bland annat:
• ett framåtsyftande, varierande och ansvarsfullt arbete
• kontor som är trivsamma i centrala Luleå
• moderna system och arbetsredskap
• flexibla arbetstider och viss möjlighet till distansarbete för att underlätta livspusslet
• kompetensutveckling genom bland annat introduktionsutbildningar och ledarutvecklingsprogram
• ett väl utvecklat stöd inom HR och ekonomi


ARBETSUPPGIFTER
Vill du ha ett stimulerande arbete där du får vara delaktig i att utveckla socialförvaltningens verksamhet i den spännande samhällsomställningen mot framtidens Luleå? Då har du hittat helt rätt!

Uppdraget är komplext och innefattar bland annat:
• ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och facklig samverkan
• ansvar för utveckling av kvaliteten och att tillvarata digitaliseringens möjligheter
• att leda och driva förändringsarbete
• att säkerställa framtida kompetensförsörjning och bidra till den interna stoltheten
• att kommunicera förväntningar och mål ut till verksamheten
• att skapa delaktighet och inspirera till engagemang genom ett tillitsbaserat ledarskap
• kontakter med media

Som verksamhetschef Hälso och sjukvård Folkhälsa samverkar du med Region norrbotten för en Nära vård. Du är underställd socialchefen och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp.


KVALIFIKATIONER
Vem är du?
För att vara framgångsrik i denna roll ser vi att du är en engagerad och trygg ledare som har lätt för att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer. Du har förmågan att tänka långsiktigt samt analysera och förstå konsekvenser av olika beslut. Du är resultatorienterad och har kärnverksamheten och individens behov i fokus. Du drivs av innovation och utveckling samt trivs när det händer saker ofta och snabbt.

Vi söker dig som
• har för uppdraget lämplig akademisk utbildning, gärna inom hälso- och sjukvårdsområdet
• har erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvård
• har erfarenhet av att arbeta som chef
• har god förmåga att kommunicera i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och att du är rätt person för uppdraget.


ÖVRIGT
Fackliga företrädare:
Maria Stridsman,Vision 0920-45 3000
Barbro Kågström, SACO 0920-45 3000
Pia Krutrök, Vårdförbundet 073-0717235
Kommunal sektion Luleå, 010-442 99 01

Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn