Samhällsplanerare - 2 tjänster

Samhällsplanerare - 2 tjänster

Annons: 28022819
Yrke: Samhällsplanerare
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-10-02
Publiceringsdatum: 2023-09-08Presentation:


Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett, myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Vårt jobb är både utmanande och inspirerande. Vi är engagerade kollegor som hjälper och kompletterar varandra. Vi är inkluderande och generösa med vår kunskap och tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar
arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter
• förmåner såsom flexibla arbetstider, extra semesterdagar, lediga klämdagar och möjlighet till distansarbete.

Länsstyrelsens uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare. Som vår medarbetare är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt.

Du kommer att tillhöra enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö, som idag består av 21 medarbetare och är en av tre enheter inom avdelning Näringsliv. Enheten har en viktig roll i de pågående och planerade industrisatsningar som nu ska genomföras i Norrbotten.

ARBETSUPPGIFTER
Om du blir vår nya kollega på enheten Samhällsplanering och kulturmiljö kommer du att arbeta i dialog med länets kommuner, framförallt med rådgivning, granskning och tillsyn i samband med kommunernas planering enligt plan- och bygglagen och även miljöbalken.

Det tvärsektoriella perspektivet är viktigt och du kommer att samverka med olika sakområden inom Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter och handlägga kommuners detalj- och översiktsplaner, leda dialog om, göra sammanvägda bedömningar och fatta beslut gällande olika statliga intressen. Du deltar även med din sakkunskap i andra enheters ärenden om t.ex. gruv- och vindkraftsprövningar, el-koncessioner och markupplåtelser. I en miljö som är inspirerande, med stundtals högt tempo, får du självständigt ansvara för ärenden i samråd med dina blivande kollegor. Det sakområde som du kommer att verka inom är Hållbar samhällsplanering och boende.

Vårt geografiska läge med gränser mot andra länder ger specifika förutsättningar. Stora områden rika på natur- och mineraltillgångar, näringslivets ständiga utveckling och fjorton intressanta kommuner utgör en stimulerande bas för det arbete som länsstyrelsen bedriver i samhällsplaneringens processer i regionen.

Uppgifter som kan bli aktuella för tjänsten är:
• delta i kommunernas översikts- och detaljplaneprocesser
• delta i arbetet med digitalisering av hela samhällsbyggnadsprocessen
• arbeta strategiskt med planeringsunderlag på regional och lokal nivå
• verka för samordning av regional utvecklingsplanering och kommunal översiktlig planering
• delta som samrådspart i andra sakområdens ärenden
• planering och genomförande av konferenser, seminarier och kommunala nätverksgrupper beroende av kompetens
• delta i handläggning av infrastrukturärenden kopplat till den fysiska planeringen av väg- och järnvägar
• delta i handläggning av strandskyddsärenden

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsens uppdrag och din kompetens kan även arbete inom andra delar av enhetens område bli aktuellt. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

Arbetsprov kommer att bli aktuellt för dig som går vidare till intervju.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning med inriktning på samhällsplanering, fysisk planering, arkitekt eller landskapsarkitekt, eller annan för tjänsten relevant utbildning och- eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• några års arbetslivserfarenhet inom arbetsområdet, ex. samhällsplaneringsfrågor
• goda kunskaper i plan- och bygglagstiftningen samt miljölagstiftningen
• god kännedom och förståelse för planprocessen och dess funktion i samhällsbyggnadsdialogen
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt och göra presentationer både muntligt och skriftligt på svenska.
• körkort klass B

Du har ett professionellt förhållningssätt och har en god förmåga att bygga och underhålla relationer. Med din tidigare erfarenhet är du trygg och stabil, du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan utföra dem på ett självständigt och strukturerat sätt samtidigt som du ha en god samarbetsförmåga. Vidare är du driven och analytisk och har förmågan att se till helheten för att kunna göra kloka avvägningar i komplexa situationer.

Det är en fördel om du har:
• erfarenhet av arbete med ArcGIS Pro
• erfarenhet av projektledning, gärna inom området samhällsbyggnad.
• god förmåga att planera och genomföra konferenser, seminarier och olika nätverksgrupperingar
• kunskaper inom väglagen och lagen om byggande av järnväg
• tidigare erfarenhet från arbete vid länsstyrelse, annan myndighet eller kommun


Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. *

ÖVRIGT
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.