Återvinningsarbetare

Återvinningsarbetare

Annons: 28049324
Yrke: Miljöarbetare/Renhållningsarbetare
Arbetsgivare: Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-10-06
Publiceringsdatum: 2023-09-15Presentation:


Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Då är Bodens Kommun en arbetsgivare för dig!

Boden ligger i Norrbottens kustland, endast 3 mil från havet mellan två älvdalar. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta vilket skapar ett givande arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.

Boden ligger i hjärtat av en etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för att möta den gröna ny industrialiseringen, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och ett modernt företagande.

Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du mod att våga prova. Hos oss får du stort förtroende i en fantastisk miljö, där det finns möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska med framåtanda tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen arbete genomsyras av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Genom god planering bidrar förvaltningen till en attraktiv livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologiskt som social och ekonomisk synpunkt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens består av följande verksamhetsområden; Fysisk planering, Vatten, avlopp och avfall, Gator, park och skog och Fastigheter, Miljö och bygg. Enheten för Projekt och investering driver och samordnar förvaltningens ny- och reinvesteringar.

Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Har du ett intresse för miljö och avfallsfrågor? Då kan det vara dig vi söker!

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av ca 170 medarbetare med ett stort antal kompetenser. Vi är professionella genom att vi agerar och visar våra medborgare och kunder respekt, ärlighet, och tydlighet. Vi är medskapande, står för likabehandling och visar ett gott bemötande. VA avdelningen är indelad i tre enheter, enheten för vatten och avlopp, enheten för projekt och utredning samt enheten för Återbruk / återvinning där Återbruket ingår.

På Återbruket arbetar vi i huvudsak med insamling av återbruksmaterial som vi bereder, bedömer och bearbetar för att sedan säljas i våran butik. Då återbruk i allmänhet läggs fram allt mer som en mycket viktig del i miljöarbetet så står även nuvarande Återbruket inför förändringar och nytänk.

ARBETSUPPGIFTER
Med huvudsaklig placering på ÅVC (Brännkläppen) fokusera på och arbeta med att fånga upp återbruksvärda produkter. Detta genom att möta upp och föra dialog med kunderna/människorna som kommer för att lämna avfall/återbruk. Detta i tätt samarbete med övrig personal inom återbruket samt personalen på Återvinningscentralen. Det är ett fysiskt arbete där du praktiskt sorterar, bedömer och hanterar återbruksmaterial.

KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten har du gymnasieutbildning, gärna praktisk/teknisk, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet inom återbruk/återvinning/avfall, lagerhantering, logistik är meriterande. Eller om du har erfarenhet från liknande arbete eller verksamheter.

Erfarenhet av arbete i en mångfaldsmiljö är mycket meriterande. Som person har du en mycket god människosyn samt stort sinne för struktur samt ordning och reda. Vi ser även att du är en driven, hjälpsam och stöttande person som drar med övriga och bidrar till en positiv arbetsmiljö för alla.

B körkort är ett krav.

ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693 Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.

Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.