Lärare i fritidshem ref. nr. 37/23

Lärare i fritidshem ref. nr. 37/23 [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28129696
Yrke: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Arbetsgivare: Kalix Kommun
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-11-30
Publiceringsdatum: 2023-10-10Presentation:


Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, särskola, gymnasium, kulturskola samt vuxenutbildning i kommunen. Utbildningsförvaltningens vision är ”landets bästa förskola och skola” där elever utbildas för att vara väl rustande för vidare studier och kommande arbetsliv. Fokus ligger på lärande i ett livslångt perspektiv och målet är en förskola och skola där varje barn och elev ges möjlighet att lyckas i en lugn och trygg miljö.Kalix kommun har åtta grundskoleenheter av varierande storlek. Fem av skolorna ligger i tätorten och tre av enheterna i Töre, Sangis respektive Ytterbyn. Ytterbyns skola ligger cirka 8 kilometer utanför Kalix tätort med närhet till skog, idrottsplats och skolskogen. Skolan har idag 86 elever. På fritidshemmet är cirka 35 elever inskrivna och vi samarbetar med den lokalintegrerade förskoleavdelningen Ekan med öppningar, stängningar och samverkar på loven. På skolgården finns gräs- och grusplan för fotboll och utelek på sommaren samt isbana under vintern. Inom närområdet finns även skidspår för längdåkning och konstgräsplan. Skolgården har lekredskap med gungor, klätterställningar och sandlådor.Utbildningen omfattar förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet. Eleverna i grundskolan är organiserade i årskursvisa klasser. Lärarna på lågstadiet undervisar i en årskurs medan lärarna på mellanstadiet arbetar som ämneslärare. Åk 1-3 har under skoldagen samverkan med fritidshemmet. Ytterbyns skolas vision är att tillsammans bygga en skola där alla känner ansvar, respekt och empati och på så sätt skapar trygghet och trivsel samt att vi har en arbetsmiljö där alla får möjlighet att lyckas. Tillsammans i arbetslagen sätter vi eleverna i centrum och har höga förväntningar på alla elever. Vårt mål är att alla elever uppnår kunskapskraven i alla ämnen varje skolår samt att alla elever får växa socialt och känner trygghet och trivsel under skoldagen.Arbetsuppgifter

Du kommer undervisa i fritidsverksamheten efter läroplanens kapitel 1,2 och kapitel 4 för undervisning i fritidshemmet. Fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Du har också skolsamverkan under skoldagen där du undervisar fritidshemmets pedagogik och kompletterar skolans undervisning i praktiska och skapande processer. Du kan också få uppdrag som att undervisa i idrott tillsammans med kollega och ibland arbeta som resurs tillsammans med lärare. Detta eftersom Ytterbyns skola är en mindre enhet där behoven får styra organisationen.Kompetenser

Vi söker dig som är legitimerad lärare för fritidshem alt. legitimerad fritidspedagog. Du ska som pedagog se vikten av elevens hela dag där skola och fritidshem samverkar för att eleverna ska få lyckas. Du ska ha god förmåga att samarbeta med elever samt personal och bidrar till god måluppfyllelse genom ett professionellt förhållningssätt där du ser möjligheterna och genom dem driver utveckling på skolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta på fritidshem. Du använder vår digitala plattform Schoolsoft där du tillsammans med kollega lägger ut veckoplaneringar så att vårdnadshavare och elever kan följa fritidshemmets aktiviteter och undervisning.Övrigt

Tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag 2024-01-02 eller enligt överenskommelse.

Ansökningar tas emot t.o.m. 2023-11-30.Anställningen tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.

Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Kontaktpersoner

Rekryterande chef

Susanne Palmkvist, rektor , 0923-652 07Fackliga representanter

Jessica Bucht, Sveriges Lärare, 0923- 211 94Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.