OBS! Förlängd ansökningstid - Miljöingenjör - var med när Norrbotten ställe

OBS! Förlängd ansökningstid - Miljöingenjör - var med när Norrbotten ställe [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28155633
Yrke: Miljöingenjör
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöskydd
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-11-26
Publiceringsdatum: 2023-10-18

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Miljöingenjör/MiljövårdsingenjörPresentation:


Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett, myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Vårt jobb är både utmanande och inspirerande. Vi är engagerade kollegor som hjälper och kompletterar varandra. Vi är inkluderande och generösa med vår kunskap och tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter
• förmåner såsom flexibla arbetstider, extra semesterdagar, lediga klämdagar och möjlighet till distansarbete.

Länsstyrelsens uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare. Som vår medarbetare är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du tillsammans med en grupp specialister arbeta för en hållbar utveckling och moderna miljövillkor för miljöfarliga verksamheter i Norrbotten? Drivs du av att känna att du bidrar till helheten och sakligt och objektivt kan arbeta för att tillvarata miljöns intressen för nutida och framtida generationer? Då har du hittar rätt!

Just nu söker vi två till tre erfarna miljöingenjörer som är intresserad av att arbeta för en hållbar utveckling och vara mitt i händelsernas centrum när Norrbotten ställer om. Du kommer bland annat att arbeta med tillståndsprocesser för större industrietableringar, gruvnäringar, stålverk med fossilfri teknik och vindkraftparker. Genom ditt arbete hos oss kommer du att få en bred insyn i den samhällsomvandling som pågår i Norrbotten.

Du kommer att, med miljöbalken som grund, arbeta med tillståndsprövningar och tillsyn av länets stora anläggningar som bedriver miljöfarlig verksamhet. Din roll vad gäller tillståndsprövning handlar om att granska de tekniska beskrivningar som verksamhetsutövare lämnar in till oss i sina tillståndsansökningar. Utifrån miljökonsekvensbeskrivningen gör du sedan med hjälp av inspel från sakkunniga kollegor inom olika områden en helhetsbedömning om hur verksamheten påverkar människors hälsa och miljön och om miljöpåverkan från verksamheten är rimlig utifrån gällande miljölagstiftning. Arbetet mynnar sedan ut i ett underlag till yttrande till Mark- och miljödomstolen för tillståndsprövning. Här kan också medverkan vid förhandlingar i domstol bli aktuellt.

Inom tillsynsarbetet kommer du bedöma och granska att verksamhetsutövarna följer gällande tillstånd och att villkoren för verksamheten följs. Du kommer att göra besök på plats för att bland annat bedöma förändringar i verksamheten och även följa upp anmälda ändringar som ofta görs vid stora anläggningar då det är omfattande och komplexa processer, som över tid förändras. Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsens uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid.

Du kommer att vara en del av enheten för miljöskydd där du tillsammans med 18 kollegor arbetar för att främja en hållbar utveckling för länet bland annat genom prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter (exempelvis gruvor, vindkraft, industrier och täkter) och tillsyn inom dammsäkerhetsområdet, gränsöverskridande avfallstransporter och sevesoverksamheter. Vi arbetar även mot brottslighet inom avfallsområdet och ger vägledning till kommunerna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning, eller annan för tjänsten relevant utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig,
• erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor inom miljöbalkens område vid industrier, länsstyrelse, annan myndighet eller kommun alternativt arbetat som konsult med uppdrag för offentlig verksamhet.

Eftersom arbetet dagligen innebär mycket kontakter både internt och externt är det viktigt att du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Som person har du lätt för att samarbeta och bygga goda relationer samtidigt som du har hög integritet. Du är prestigelös och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter till gruppen samtidigt som du har lätt för att ta till dig nya arbetssätt. I ditt arbete har du en god analytisk förmåga och kan ta in och bearbeta information och underlag från olika ämnesområden och sammanställa det viktigaste till ett beslutsunderlag. Du har ett strukturerat arbetssätt och kan självständigt driva ärenden framåt tills de är avslutade.

Det är en fördel om du har erfarenhet av:
• att driva frågor samt göra objektiva och sakliga avvägningar mellan motstående intressen.
• att företräda en part vid domstol
• att arbeta med eller på annat sätt fått kunskap om miljöfrågor som är kopplade till gruvverksamhet, vindkraft eller Sevesoverksamheter.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas till intervju.

Då vissa tjänster hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla. Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.