Biträdande lektorer i robotik och AI

Biträdande lektorer i robotik och AI [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28175453
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-11-23
Publiceringsdatum: 2023-10-24

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för datavetenskap och elektro- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker för närvarande biträdande lektor inom området Robotik och Artificiell Intelligens (RAI) för en Tenure Track-tjänst som ska bidra till vår växande verksamhet. RAI-teamet bedriver grundläggande forskning inom alla aspekter av robotik med specifik inriktning på flyg-, rymd- och bioinspirerad robotik. Dessutom är det en av de största akademiska noderna inom robotik i Sverige. Specifika tillämpningsområden som fokuseras på inkluderar robotik för gruvindustrin, flyginspektion av åldrande infrastruktur, multirobotssök- och räddningsuppdrag, sensorfusion och koordination av multirobotar, inklusive uppfattning, decentralisering och uppdragsutförande. RAI-teamet är aktivt involverat i flera FoU&I-projekt i Europa, och RAI har deltagit i DARPA SUB-T-utmaningen med CoSTAR-teamet som leds av NASA/JPL.

Arbetsuppgifter
Biträdande universitetslektorer kommer att anställas i en Tenure Track-tjänst inom RAI. Som biträdande universitetslektor kommer du att delta i utvecklingen av undervisning och forskning inom området RAI. Mer specifikt kommer forskningsämnena för den utlysta tjänsten att fokusera på autonom robotik, med särskilt fokus på följande områden:

Thematic area 1:

-                     multi-agent coordination

-                     event-driven control

-                     resource constrained control

-                     safe trajectory planning with control barrier functions

 Thematic area 2:

-                     autonomous guidance for planetary landing

-                     space robotics autonomy

-                     motion planning and control for space robotic systems

-                     autopilot design for space applications

-                     optimal control for space applicationsTill tjänsten hör följande ansvarsområden:

- Administration och undervisning av kurser på grundnivå och avancerad nivå som ges av Styrteknikgruppen.

- Handledning av master- och doktorandstudenter.

- Ansökan om anslag för att initiera nya projektbaserade forskningsinriktningar.

Den sökande förväntas delta i den gemensamma utvecklingen av utbildnings- och forskningsområdet och samarbeta med forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor samt andra externa samarbetspartners, både nationellt och internationellt.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:


• Har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som anses motsvara en doktorsexamen.

I första hand bör doktorsexamen ha avlagts högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Särskilda skäl kan inkludera ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Följande kriterier används för bedömning av tjänsten:


• Vetenskaplig skicklighet inom de specifika forskningsämnena som är relevanta för den utlysta positionen.
• Vetenskaplig spetskompetens inom det övergripande området RAI.
• Erfarenhet av att leda forskningsprojekt på nationell, EU-nivå eller med liknande omfattning.
• Erfarenhet av undervisning och pedagogisk kompetens.
• Dokumenterad erfarenhet av att söka finansiering.
• Förmåga att interagera och samarbeta med andra.

Anställningsperiod
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tills vidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (likvärdigt viktiga)

- Framgångsrik förvärv av forskningsanslag.

- Vetenskaplig spetskompetens och prestation.

- Engagemang som lärare och utvärderingar av studenternas prestation.

Information
För ytterligare information, vänligen kontakta prof. George Nikolakopoulos geonik@ltu.se

Fackliga representanter:
SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Vid olika tolkningar av den engelska och svenska versionen av detta tillkännagivande har den svenska versionen företräde.

För fullständig annons gå till: Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 23 november, 2023
Referensnummer: 4513-2023