HR-chef Obs Förlängd ansökningstid

HR-chef Obs Förlängd ansökningstid [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28189230
Yrke: Personalchef/HR-chef
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, HR och Lokalförsörjning
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-11-22
Publiceringsdatum: 2023-10-27Presentation:


Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett, myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Vårt jobb är både utmanande och inspirerande. Vi är engagerade kollegor som hjälper och kompletterar varandra. Vi är inkluderande och generösa med vår kunskap och tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar
arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter
• förmåner såsom flexibla arbetstider, extra semesterdagar, lediga klämdagar och möjlighet till distansarbete.

Länsstyrelsens uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare. Som vår medarbetare är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt.

Länsstyrelsen satsar på att utvecklas än mer som en attraktiv arbetsgivare för dagens och morgondagens medarbetare. HR-enheten har en central roll i det arbetet och driver till exempel utvecklingsuppdrag inom attraktiv arbetsgivare och hållbara team. Enheten samordnar därmed myndighetens strategiska och operativa kompetensförsörjning vilket innebär ansvar för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och utveckla befintliga och nya medarbetare så att vi har rätt kompetens för våra uppdrag. Vårt ledar- och medarbetarskap tar sin utgångspunkt i den statliga värdegrunden där vi kontinuerligt arbetar för utveckling. Andra viktiga områden är att samordna det övergripande arbetsmiljöarbetet för ett hållbart arbetsliv, förhandla och teckna avtal inom personalområdet, vara kontaktfunktion gentemot länsstyrelsernas löneservice och ansvara för att löneunderlag skickas till löneutbetalning.

ARBETSUPPGIFTER
Trivs du med att arbeta både operativt och strategiskt med HR-frågor och är trygg i ditt ledarskap? Då kan det vara dig som vi söker som vår nya HR-chef.

Som HR-chef är du ansvarig för det strategiska och operativa HR-arbetet inom myndigheten. I uppdraget leder du en enhet som idag består av fyra medarbetare och i rollen som enhetschef ingår verksamhets-, personal och budgetansvar. Enheten arbetar verksamhetsnära och du kommer tillsammans med dina medarbetare att stödja och driva aktuella och framtida frågor.

I rollen som HR-chef för myndigheten ingår att du driver myndighetens strategiska HR-frågor som till exempel:
• Länsstyrelsen som attraktiv arbetsgivare
• Vår kort- och långsiktiga kompetensförsörjning
• Vårt ledar- och medarbetarskap inklusive förändringskompetens
• Vårt arbete för en hållbar arbetsmiljö

I rollen ingår också att:
• Arbeta med löpande frågor inom årshjulen för HR och lönehantering
• Samverka och vid behov förhandla med fackliga parter
• Utveckla HR-processerna så att de bidrar till att myndigheten som helhet kan nå sina mål.
• Arbeta fram och genomföra strategier, policys och andra styrdokument inom HR-området
• Delta i det länsstyrelsegemensamt HR-arbetet.

Du har även en viktig roll i Länsstyrelsens chefsgrupp där du deltar, bidrar till och driver utveckling för våra chefer.

Du ingår i avdelning Verksamhetsstöds ledningsgrupp och tillsammans leder och utvecklar vi arbetet och verksamheten för att nå gemensamma mål för avdelningen och myndigheten. Du kommer även att ingå i Länsstyrelsens kris- och krigsorganisation.

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar inom ett område som står inför en snabb utveckling. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• personalvetarutbildning eller för arbetsuppgifterna annan lämplig utbildning eller erfarenhet
• flerårig erfarenhet av HR-områdets operativa och strategiska arbete
• god kunskap om lagar och förordningar inom området
• erfarenhet av chefsuppdrag med fullt chefsansvar
• erfarenhet av HR-chefsrollen
• erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer med en stor bredd av frågor
• erfarenhet av facklig samverkan och förhandlingar.
Det är en fördel om du har:
• kunskap om lagar och avtal som reglerar det statliga området
• erfarenhet av offentlig sektor
• erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsprocesser.

Som person är du engagerad i verksamheten och har en förmåga att sätta dig in de frågor som enheten arbetar med. Du är bra på och intresserad av att växla mellan operativa och strategiska frågor. Du leder genom tillit och skapar struktur och stabilitet för dina medarbetare. Vidare är du lyhörd, prestigelös och med ditt sätt bidrar du till ett positivt och utvecklande arbetsklimat samt skapar goda relationer både inom och utom organisationen. Samtidigt har du en förmåga att fatta beslut och vara tydlig.

Du är bra på att kommunicera i tal och skrift och kan formulera och paketera budskap på ett bra sätt i olika sammanhang. Vidare har du förmåga och drivkraft att identifiera och driva förändringar utifrån myndighetens behov. Du har en hög personlig integritet som bidrar till ditt förtroende hos ledning, chefer och medarbetare.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.