Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28200042
Yrke: Arbetsmiljöingenjör
Arbetsgivare: Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-11-21
Publiceringsdatum: 2023-10-31Presentation:


Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Då är Bodens Kommun en arbetsgivare för dig!

Boden ligger i Norrbottens kustland, endast 3 mil från havet mellan två älvdalar. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta vilket skapar ett givande arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.

Boden ligger i hjärtat av en etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för att möta den gröna ny industrialiseringen, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och ett modernt företagande.

Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du mod att våga prova. Hos oss får du stort förtroende i en fantastisk miljö, där det finns möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska med framåtanda tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen arbete genomsyras av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Genom god planering bidrar förvaltningen till en attraktiv livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologiskt som social och ekonomisk synpunkt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden omfattar enheten för fysisk planering, avdelningen för vatten, avlopp och avfall, tekniska avdelningen, fastighetsavdelningen samt miljö- och byggenheten. Enheten för projekt och investering driver och samordnar förvaltningens ny- och reinvesteringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bodens kommun söker en arbetsmiljöingenjör för att samordna och utveckla arbetsmiljöarbetet och vara ett aktivt stöd till verksamheten i det systematiska arbetet med den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det är ett spännande arbete där du kommer att arbeta tillsammans med förvaltningens alla verksamheter.

ARBETSUPPGIFTER
Som arbetsmiljöingenjör har du en viktig roll på Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar brett inom arbetsmiljöområdet med den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Följa utvecklingen inom lagar, bestämmelser och forskning inom området samt anpassa, utveckla och implementera arbetssätt och metoder.
• Arbeta strategiskt med att utveckla arbetssätt, riktlinjer och rutiner tillsammans med chefer, skyddsombud och medarbetare för att förbättra vår arbetsmiljö och minska risken för olycksfall och ohälsa.
• Vara stöd kring arbetsmiljöfrågor i bygg- och anläggningsprojekt som att granska arbetsmiljöplaner och riskbedömningar samt följa upp arbetsmiljöarbetet genom att delta operativt vid skyddsronder.
• Vara stöd vid utredningar av tillbud och olycksfall samt kontakt mot Arbetsmiljöverket vid inspektioner.
• Genomföra/medverka vid mätningar kopplat mot hygieniska gränsvärden, så som buller, vibrationer och damm.
• Kompetenshöjande insatser för organisationen, exempelvis genom utbildningar.
• Vara sammankallande för förvaltningsskyddskommittén.
• Administratör för våra digitala system kopplat till kemikaliehantering samt tillbuds- och olycksfallrapportering.

Som arbetsmiljöingenjör ingår du i Samhällsbyggnadsförvaltningens stab och stödfunktion som är direkt underställd förvaltningschefen. Du kommer även att ingå i förvaltningens ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är civilingenjör med inriktning arbetsmiljö, alternativt har eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljöområdet eller motsvarande som bedöms likvärdig.
Som person är du självständig och trygg i din roll.
Då en stor del av ditt arbete är självständigt behöver du ha en förmåga att kunna prioritera i ditt arbete. I rollen samverkar du med andra och därför ser vi att du är bra på att bygga relationer, vilket är viktigt när det kommer till att få acceptans i frågor och förändringar.
Vidare är du kommunikativ, tydlig och pedagogisk eftersom du har ett ansvar att utbilda, informera och förtydliga för andra hur och varför arbeten ska bedrivas på ett visst sätt.
Du är en god kommunikatör i tal och skrift på både svenska och engelska.
Du har B-körkort.

Vi vill gärna att du har:
• Erfarenhet av arbetsmiljöfrågor vid bygg- och anläggningsarbeten.
• Godkänd utbildning till BAS P och U.
• Erfarenhet av utredningar av tillbud och olycksfall på arbetsplatsen.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du är rätt person för uppdraget.
Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) behöver genomföras innan beslut om anställning fattas.

ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693 Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.

Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.