Projekteringsledare Norrbotniabanan [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28210711
Yrke: Projekteringsingenjör, bygg och anläggning
Arbetsgivare: Centio
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-11-30
Publiceringsdatum: 2023-11-03

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Projekteringsingenjör, bygg och anläggningPresentation:


Vi söker Projekteringsledare Norrbotniabanan till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget är ett konsultuppdrag gällande projekteringsledning vid framtagandet av järnvägsplaner och bygghandlingsprojektering. Detta innebär att konsulten kommer att arbeta som resursförstärkning i beställarens projektorganisation.
Beställaren ansvarar för projektets övergripande planering och styrning. Resursen ska utföra arbetet i nära samarbete med projektets projektledare.

Att planera, leda och följa upp projekteringsprocessen inom utpekade projekt med avseende på innehåll, tid, ekonomi och kvalitet. Agera självständigt inom givna ramar. I samråd med projektledaren ta eget ansvar för projekteringens framdrift och innehåll. Projekteringsledare och projektledare utformar i dialog ett mer exakt tydliggörande av arbetsinnehållet. Omfattningen är i huvudsak som följer men inte begränsad därtill:

Ansvara för och samordna projekteringsarbetet med övriga projekt
Delta i samordning och dialog med angränsande projekt inom Trafikverket och externa parter t.ex. kommun och sakägare.
Ansvarar att alla för projekteringen erforderliga godkännanden och tillstånd inhämtas
Ansvara och administrera granskning av konsulten framtagna handlingar så att rätt
kvalitet på leveranser uppnås.
Samordning och planering av specialisternas arbete i projektet
Följa upp tekniska krav inom upphandlade kontrakt
Säkerställa att leverantören erhåller erforderliga besked avseende innehållet som
kommer från projektet eller externa samrådspartner
Framtagning av förfrågningsunderlag för projekteringsuppdrag och bistå projektledare vid upphandling
Ansvarig för kontrollattester av fakturor avseende projekteringsuppdrag t.ex. leverantör
Ansvarig för riskhantering för det aktuella projekteringsuppdraget samt att minimera
och behandla risker.
Tillse att krav på arbetsmiljön i både bygg- och driftskedet inarbetas och följs upp i
kontraktets leveranser, med stöd av BAS-P och arbetsmiljöspecialist
Företräder Trafikverket i frågor och möten med leverantören avseende på tid, kostnad
och innehåll.
Företräder Trafikverket i frågor och möten med externa intressenter, t.ex. samrådsmöten
Medverka till att skapa bra relationer med sakägare/allmänhet

Krav (OBS, obligatoriska)

Examen från teknisk högskola, eller motsvarande som beställaren finner likvärdigt.

Minst 4 års erfarenhet som uppdragsledare, projekteringsledare eller projektledare för
uppdrag som omfattat plan eller projektering inom järnväg eller väg, och/eller järnväg/väg i kombination.

Dokumenterad utbildning i Allmänna bestämmelser (ABK09, AB04, ABT06)
B-körkort

Meriterande

Konsulten har flerårig erfarenhet av arbete
med väg- och/eller järnvägsplaner.

Konsulten har en hög problemlösningsförmåga.

Konsulten har en hög kommunikationsförmåg.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!