Projekteringsledare, Stora projekt, Norrbotniabana [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28228210
Yrke: Projektledare, bygg och anläggning
Arbetsgivare: Centio
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-11-29
Publiceringsdatum: 2023-11-09

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Projektledare, bygg och anläggningPresentation:


Vi söker Projekteringsledare, Stora projekt, Norrbotniabana till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget är ett konsultuppdrag gällande projekteringsledning vid framtagandet av bygghandlingsprojektering och vara stöd under produktion. Detta innebär att konsulten kommer att arbeta som resursförstärkning i beställarens projektorganisation.
Beställaren ansvarar för projektets övergripande planering och styrning. Resursen ska utföra arbetet i nära samarbete med projektets projektledare

Rollbeskrivning/Precisering av uppdraget
Att planera, leda och följa upp projekteringsprocessen inom utpekade projekt med avseende på innehåll, tid, ekonomi och kvalitet. Agera självständigt inom givna ramar. I samråd med projektledaren ta eget ansvar för projekteringens framdrift och innehåll. Projekteringsledare och projektledare utformar i dialog ett mer exakt tydliggörande av arbetsinnehållet. Omfattningen är i huvudsak som följer men inte begränsad därtill:
Ansvarig att leda, styra och följa upp projekteringskontraktet med avseende på tid,
kostnad och innehåll och i samråd med projektledaren besluta om förändringar avseende tid, kostnad och innehåll
Rapportera till projektledaren
Ansvarig för underrättelsehanteringen mot leverantör
Ansvara för och samordna projekteringsarbetet med övriga projekt

Delta i samordning och dialog med angränsande projekt inom Trafikverket och externa parter t.ex. kommun och sakägare.
Samordning och planering av specialisternas arbete i projektet
Säkerställa att leverantören erhåller erforderliga besked avseende innehållet som
kommer från projektet eller externa samrådspartner
Framtagning av förfrågningsunderlag för projekteringsuppdrag och bistå projektledare vid upphandling
Ansvarig för kontrollattester av fakturor avseende projekteringsuppdrag t.ex. leverantör.
Ansvarig för riskhantering för det aktuella projekteringsuppdraget samt att minimera
och behandla risker.
Tillse att krav på arbetsmiljön i både bygg- och driftskedet inarbetas och följs upp i
kontraktets leveranser, med stöd av BAS-P och arbetsmiljöspecialist
Företräder Trafikverket i frågor och möten med leverantören avseende på tid, kostnad
och innehåll.
Företräder Trafikverket i frågor och möten med externa intressenter, t.ex. samrådsmöten
Medverka till att skapa bra relationer med sakägare/allmänhet

Krav (OBS, obligatoriska)

Examen från teknisk högskola, eller motsvarande som beställaren finner likvärdigt.
Minst 3 års erfarenhet som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare eller
annan erfarenhet som beställaren finner likvärdig från produktionsskede eller för projekteringsuppdrag för detaljprojekteringsskedet. Uppdrag ska ha omfattat bro, järnväg
eller väg- och järnväg i kombination.
Dokumenterad utbildning i Allmänna bestämmelser (ABK09, AB04 eller ABT06).
B-körkort.

Meriterande

Konsulten har erfarenhet av arbete med detaljprojektering och/eller produktionserfarenhet av bro.

Konsulten har en hög problemlösningsförmåga

Konsulten har en hög kommunikationsförmåga

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!