Doktorand byggkonstruktion: Skjuvstudie på FRP-armerad betongkonstruktion

Doktorand byggkonstruktion: Skjuvstudie på FRP-armerad betongkonstruktion

Annons: 28243873
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-12-08
Publiceringsdatum: 2023-11-14

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Luleå tekniska universitet är det ledande europeiska universitetet inom gruvdrift och metallurgi. Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) erbjuder unik, kollektiv forskningskunskap över hela gruv- och mineralkedjan. Forskningsämnet byggkonstruktion tillhör SBN och vi söker nu en doktorand som bidrar till vetenskap och teknik för att hantera djupbrytande relaterade bergmekanikproblem i vår forskarutbildning. Vi strävar efter att doktoranden ska utvecklas till en expert i ämnet men också utvecklas som person.

Ämnesbeskrivning
Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berganläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.

Projektbeskrivning
Detta projekt kommer att klargöra skjuvbeteendet hos smala betongbalkar som är förstärkta med FRP-stänger och -byglar genom experimentella och teoretiska studier som leder till utvecklingen av en analytisk modell för att förklara och förutsäga skjuvbeteendet. Detta kommer att underlätta utformning, bedömning och underhåll av FRP förstärkta betongkonstruktioner i aggressiva miljöer och kommer att gynna byggbranschen och samhället genom att stödja skapandet av en hållbar infrastruktur som är robust även under utmanande klimat- och lastförhållanden.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Som doktorand förväntas du utföra både teoretiskt arbete och fältarbete inom dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Du förväntas också gå igenom de obligatoriska doktorandkurserna. Det mesta av arbetstiden ägnas åt dina egna forskningsstudier. Dessutom kan du ha möjlighet att göra lärarrollen i kurser om gruvteknik och gruvdesign och planering.

Kvalifikationer för denna befattning är följande:
- Har en civilingenjörsexamen i byggnads- eller materialteknik eller motsvarande utbildning i relevanta ämnen.

- Har erfarenhet av laboratoriearbete

- Har erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer

- Har en god förståelse för skjuvbeteendet hos armerad betong, både på material- och strukturnivå.

- Har grundläggande kunskaper om FRP och dess användning.

- Har god kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt.

- Har förmåga att använda följande programvara: MS Office, AutoCAD (eller motsvarande), Matlab, Graphing software och Nonlinear FEM.


För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, * Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Chao Wang, Biträdande universitetslektor, 0920-49 29 44, chao.wang@ltu.se
Jaime Gonzalez-Libreros, Biträdande universitetslektor, 0920-49 29 70, jaime.gonzalez@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29 kjell.johansson@ltu.se 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 8 December 2023
Referensnummer: 4834–2023