Doktorand i cyberfysiska system

Doktorand i cyberfysiska system

Annons: 28264889
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-01-31
Publiceringsdatum: 2023-11-21

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen EISLAB vid institutionen för datavetenskap, elektroteknik och rymdteknik bedriver forskning inom cyber-fysiska system, sakernas internet, automatisering av system av system, maskininlärning, djupinlärning, data science, elektroniksystemdesign och sensorsystem.

Ämnesbeskrivning
Cyberfysiska system fokuserar på integrerad mjukvaru- och applikationsarkitekturer med implementeringar av i hög grad distribuerade inbyggda system som interagerar med varandra och deras omgivning för att möjliggöra säkra, målstyrda, autonoma och utvecklingsbara lösningar.

Projektbeskrivning

Du kommer initialt att arbeta som en del av ett team av forskare inom ett europeiskt projekt. I ditt huvudområde kommer du att arbeta inom några av följande områden:


• Översättning av datamodeller för att möjliggöra automatisering av ingenjörsprocessen.

• Maskininlärningsbaserad kodgenerering för autonom översättning av semantik för nyttolastdata.
• Ordboksinlärning och algoritmer för översättning mellan större datamodelleringsspråk.
• Användning av modellbaserad systemteknik (UML, SysML, metamodeller) för att modellera de mest utbredda datamodelleringsspråken. 
• Cybersäkerhet och arkitekturdesign.

• Industriell SoS-säkerhet, inklusive säkerhetsriskanalys.
• Testning av säkerhets- och säkerhetsmotåtgärder analys och implementering
• Åtkomst- och användningskontroll för säker datadelning i industriella ekosystem.
• Virtualisering på moln-till-kant kontinuum för flexibla och anpassningsbara distribuerade system.


• Edge-teknik för att möjliggöra noll/minimal administrationskostnad.

• Mikrotjänstbaserade plattformar som möjliggör AI-integration på kantnivå. Inklusive AI-funktionalitet som tjänster för snabb integration, testning och V&V.
• Smarta kontrakt. Det smarta kontraktet kommer att fungera som ett nav för datadelning och transparens, det kommer att initiera finansiella transaktioner och aktiviteter samt stödja revisioner.Projektet syftar till att ytterligare digitalisera den europeiska industrin där EISLAB kommer att ansvara för CPS-intelligens, IoT och SoS-automatiseringsarkitektur samt användningen av AI och maskininlärning (ML). Målet är att producera vetenskapliga artiklar och bidrag med öppen källkod för Eclipse Arrowhead.

Projekten innebär vanligtvis samarbete med både akademiska och industriella partners i Europa. Därför är samarbete med programvaru- och automationsindustrin - både som framtida produktägare och användare - en nyckelfaktor för framgången för dessa projekt. I detta kommer du att arbeta nära andra forskare och doktorander vid Luleå tekniska universitet.

Arbetsuppgifter
Största delen av din tid kommer att ägnas åt att arbeta med forskningsprojekt där du kommer att utveckla konceptbevislösningar för att experimentellt utvärdera och utforska aspekter av industriella mjukvarusystem och komponenter. Du kommer att kommunicera dina resultat på internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

För att stödja ditt avhandlingsarbete kommer du att ta kurser som en del av studier på doktorandnivå, generella kurser för LTU:s doktorandprogram, särskilt utformade kurser. Din forskning och ditt kursarbete kommer att planeras och dokumenteras i din individuella studieplan under hela din studietid.

Kvalifikationer
Vi söker dig - en talangfull, analytisk och motiverad kollega som både individuellt och i samarbete med andra kan utföra avancerad forskning i vår forskningsgrupp. Den nödvändiga bakgrunden för sökande är en masterexamen i datavetenskap eller motsvarande. Även examen i elektroteknik, teknisk fysik eller liknande kommer att beaktas. Vi välkomnar också sökande med förväntad examen inom detta område under 2023, eller i början av 2024.

Du som söker måste vara kunnig inom datavetenskap. Sökanden måste också ha goda programmeringskunskaper, inklusive mjukvarudesign, grundläggande programmeringskoncept samt erfarenhet av Java-programmering eller liknande. Flytande kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. Tidigare erfarenhet av att arbeta med SOA, IoT, SysML, ML, CPS och/eller SoS är värdefullt men inte ett krav

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde februari 2024.

För ytterligare information om tjänsten kontakta:
Cristina Paniagua, Universitetslektor, 0920–493858 (+46 738057580) cristina.paniagua@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Vid olika tolkningar av den engelska och svenska versionen av denna annons, har den engelska versionen företräde.

Ansökan
Vi föredrar att du ansöker om denna position genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Ansökan bör inkludera CV, personligt brev och kopior av verifierade examensbevis från gymnasiet och universitetet. Märk din ansökan med referensnumret ovan. Din ansökan, inklusive examensbevis, måste vara skriven på engelska eller svenska.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2024
Referensnummer 4894-2023