Lärare 4-6 Prästholmsskolan

Lärare 4-6 Prästholmsskolan

Annons: 28266909
Yrke: Grundlärare, 4-6
Arbetsgivare: Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-12-05
Publiceringsdatum: 2023-11-21Presentation:


Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Då är Bodens Kommun en arbetsgivare för dig!

Boden ligger i Norrbottens kustland, endast 3 mil från havet mellan två älvdalar. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta vilket skapar ett givande arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.

Boden ligger i hjärtat av en etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för att möta den gröna ny industrialiseringen, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och ett modernt företagande.

Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du mod att våga prova. Hos oss får du stort förtroende i en fantastisk miljö, där det finns möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden

Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!

I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar – den visionen arbetar vår förvaltning för. Kunskap, trygghet och goda lärmiljöer är utmärkande i våra verksamheter. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.

Prästholmsskolan är en centralt belägen F-6 skolan belägen i den nedre stadsdelen i Boden. Integrerad i skolan finns även kommunens anpassade grundskola 1-6. Skolans elevantal ligger på ca 300 elever. Vi har tre fritidshemsavdelningar där barnen har sin undervisning före och efter skoldagen. Vi har parallellklasser i varje årskurs med jämförelsevis hög personaltäthet. Skolan är organiserad i olika arbetslag: F-3, 4-6, anpassad grundskola 1-6, fritidshem grundskola och fritidshem anpassad grundskola. Vi har tillgång till två specialpedagoger som jobbar mot varje arbetslag samt en speciallärare som jobbar mot F-3 och är den del av skolans elevhälsoteam. I skolan har vi också ett trygghetsteam med representanter från de olika arbetslag som tillsammans med skolans rektor som samverkar kring de främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kopplade till trygghet och studiero. Vår gemensamma vision är att ge eleverna trygghet i vardagen. Eleverna på Prästholmsskolan har goda grundläggande kunskaper och goda sociala färdigheter. Detta ger en god plattform för livet. Våra ledord är kunskap, trygghet, trivsel och studiero. På Prästholmsskolan möts olika erfarenheter och kunskaper som formar idéer och tankar om framtiden. Skolans främsta mål är att bedriva en undervisning som är engagerande, språkutvecklande, bygger på kooperativa arbetsformer och präglas av studiero. Att lära av varandra i en mångkulturell kontext är en stor tillgång på vår skola.

Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta på Prästholmsskolan!
Du kommer att arbeta som lärare i främst matematik och naturorienterande ämnen samt att tillsammans med din årskurskollega ansvara för mentorskap i årskurs 5. Du ansvarar för planeringen, genomförande och utvärderingen av undervisningen, mentorskap samt kontakten med vårdnadshavare. Du ingår i arbetslaget för årskurs 4-6 där du och dina kollegor stödjer varandra i det dagliga arbetet samt arbetar systematiskt utifrån skolans rutiner för elevhälsoarbete och undervisnings- och verksamhetsutveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet för att undervisa åk 4-6 gärna med behörighet i matematik och naturorienterande ämnen. Du kan arbeta självständigt och har en god social förmåga. Du tar ansvar och arbetar med tydligt engagemang för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett gott ledarskap med en tydlig struktur i din undervisning, tydliga och höga förväntningar på dina elever och skapar goda relationer. Vi lägger stor vikt vid ett elevcentrerat förhållningssätt samt personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.

Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.

Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.

Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering.