Socialsekreterare öppenvård missbruk samt familjerätt

Socialsekreterare öppenvård missbruk samt familjerätt [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28589846
Yrke: Socialsekreterare
Arbetsgivare: Arvidsjaurs Kommun , Sociala utskottet, IFO
Arbetets ort: Arvidsjaur, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-04-07
Publiceringsdatum: 2024-03-06Presentation:


Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.


I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök https://www.flyttatillarvidsjaur.se!


Arvidsjaur kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.

Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.Beskrivning
Pärlan är en enhet inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

På Pärlan arbetar 3,0 socialsekreterare med myndighetsutövning och öppenvård inom missbruk samt myndighetsutövning och öppenvård inom familjerätten.

Individ och familjeomsorgens övriga verksamheter består av:

- - Ekonomiskt bistånd
- - Barn och unga inklusive familjestödjare
- - Administration
- - Personliga ombud
- - Våld i nära relation
- - Biståndsenheten SoL och LSS
- - IFO-chef samt gruppledare Barn och unga

Individ- och familjeomsorgen i Arvidsjaur är relativt liten och Du jobbar nära alla de olika verksamheterna. Arbetet som socialsekreterare är utmanande, stimulerande och i vissa avseenden krävande vilket förutsätter att alla i gruppen stöttar, samarbetar och överför kunskap till varandra för att säkra kvalitet och kontinuitet.

Målet är att bedriva ett kvalitativt gott socialt arbete byggt på kunskap, kontinuitet, delaktighet och helhetssyn.

Arbetsuppgifter
Inom verksamheten missbruk arbetar man med ”hela kedjan”, enligt Socialtjänstlagen och LVM, (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) Informationssamtal och råd- och stödsamtal, öppenvårdsbehandling och vid behov intuitionsvård och eftervård samt stöd att bibehålla nykterhet/drogfrihet. Arbetet med öppenvårdsinsatserna innebär att Du arbetar klientnära med bland annat MI (motiverande samtal), BSF (beteende, samtal, förändring), HAP (haschavvänjningsprogram), CRA (community reinforcement approach), MET (motivational enhancement therapy) och ÅP (återfallsprevention). From 2023 erbjuds även CRAFT (Community Reinforcement Approach an Family Training) ett manualbaserat stöd till anhöriga.

Tre gånger i veckan hålls ”social samvaro”, en biståndsbedömd träffpunkt som stöttar till att bibehålla nykterhet och drogfrihet.

Familjerätten arbetar bland annat med att, enligt föräldrabalken, utreda och besvara begäran från förvaltningsrätt/tingsrätt rörande vårdnad- boende- och umgänge, hålla informationssamtal och upprätta avtal i de fall det är aktuellt. Familjerätten utreder också mer komplicerade faderskapsärenden och inkomna adoptionsärenden.

Arbetet innebär samverkan med såväl interna och externa parter, framförallt ekonomiskt bistånd, hälsocentralen, beroendeenheten, polisen och i vissa fall arbetsförmedlingen samt försäkringskassan.

I jobbet sker ibland resor till tex behandlingshem i samband med inskrivning och uppföljning.

Kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning sker inom verksamheten.

All dokumentation görs i vårt verksamhetssystem Pulsen Combine

I tjänsten kan social beredskap ingå ca var 6-7 vecka.

Kvalifikationer
Vi söker Dig med hög grad av empati och ett positivt tankesätt. Du är intresserad av att möta människor och är beredd att vidareutveckla din kompetens under arbetets gång.

Du är en flexibel person med god samarbetsförmåga. Du har förmåga att ta initiativ och tar stort eget ansvar. Genom att tillsammans med dina arbetskamrater upprätta rutiner och söka förbättra metoder för arbetet medverkar Du till enhetens utveckling.

Som person vill vi att Du trivs i mötet med människor. Din förmåga att skapa förtroende, lyssna och kunna anpassa Dig till nya människor och situationer kommer att vara avgörande för hur väl Du lyckas i din yrkesroll.

Det är viktigt att Du är bra på att organisera och planera för att självständigt driva ditt arbete framåt.

Du ska helst ha grundläggande kunskaper och en förståelse för personer med beroende/missbruksproblematik av alkohol och droger samt vara insatt i de juridiska ramverk som ligger till grund för ett beslut.

I din vardag kommer Du att ha ett gott stöd från kollegor och chef.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Villkor
Krav:

- - Du ska ha socionom- eller beteendevetarexamen eller annan, av arbetsgivaren bedömd, relevant utbildning.
- - Kunskaper inom gällande lagstiftning
- - Dokumentations och datorvana
- - Goda kunskaper i svenska och lätt för att uttrycka dig tydligt och strukturerat i tal och skrift.
- - B-körkort

Meriterande:

- - Erfarenhet av myndighetsutövning
- - Erfarenhet av öppenvård missbruk
- - Erfarenhet av familjerätt.
- - Utbildning i ASI och MI
- - Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Pulsen Combine

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Provanställningen kan komma att tillämpas. Tillsättning sker löpande och kan ske innan sista dag för ansökan. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Arbetsgivaren erbjuder möjlighet till friskvård och vi har avtal om flextid och möjlighet till visst distansarbete.

Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för inloggning i verksamhetssystem.

Välkommen med din ansökan!

Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.