Universitetslektor i mineralteknik

Universitetslektor i mineralteknik [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28652300
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-04-15
Publiceringsdatum: 2024-03-25

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
I linje med den gröna omställningen och en hållbar försörjning av primära och sekundära råvaror, bygger vår forskning inom mineralteknik på tre pelare: materialkaraktärisering (mineralogiska och partikelanalyser), enhetsoperationer (sönderdelning, klassering, anrikning, avvattning) och systemteknik (modellering och simulering, geometallurgi). Experimentellt arbete utförs i vårt välutrustade mineraltekniklaboratorium med tillgång till spjutspetsinstrument. Inom grundutbildningen bidrar vi till ingenjörsprogram som Hållbar process- och kemiteknik, Geovetenskapliga resurser (EMerald), Arktiska mineralresurser.

Ämnesbeskrivning
Mineralteknik behandlar enhetsoperationer och processer för beredning av fasta, partikulära material, i första hand malmmineral, industrimineral och fasta bränslen, men också restprodukter, återvinningsmaterial samt produkter från processindustrin.

Arbetsuppgifter
Vi söker en universitetslektor i mineralteknik som kan bidra till vår utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. I tjänsten ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i administrativa uppdrag.

Du kommer att ansluta dig till en etablerad forskargrupp och ska jobba experimentellt och teoretiskt. Ett viktigt område i ditt vetenskapliga arbete och lärande kommer att vara geometallurgi som kombinerar geologisk och mineralteknisk information för att skapa rumsbaserade, prediktiva modeller för malmanrikning.

Positionen kräver kompetens inom geologi och processmineralogi och förståelse av mineraltekniska processer som används inom malmanrikning. Kandidater bör därför ha kunskaper och praktiska erfarenheter i kvantitativ mineralogi, mineraltekniskt testarbete samt modellering och simulering. 

Befattningens ansvar innebär:


• Att utveckla och planera forskning inom området geometallurgi.
• Att säkerställa extern finansiering från nationella och internationella finansieringskällor.
• Att vidareutveckla och genomföra undervisning i geometallurgi-relaterade kurser på universitetet och för industrin.
• Att handleda studenter och doktorander.
• Att driva och vidareutveckla våra laborationer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder:


• Förmåga att undervisa på svenska och engelska
• Erfarenheter och kompetens i geometallurgi
• Erfarenheter från samarbete med industrin och med forskare från andra discipliner
• Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• Erfarenheter i internationellt forskningssamarbete

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Andreas Lennartsson, avdelningschef (+46) 920 49 23 79, andreas.lennartsson@ltu.se 
Jan Rosenkranz, professor ämnesföreträdare mineralteknik  (+46) 920 49 21 83, jan.rosenkranz@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se  
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis, vidimerade och översatta till svenska, pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska.


Sista ansökningsdag: 15 april 2024
Referensnummer: 1229-2024