Elevhälsochef/specialistpsykolog ref. nr. 30/24

Elevhälsochef/specialistpsykolog ref. nr. 30/24 [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28659096
Yrke: Psykolog
Arbetsgivare: Kalix Kommun
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-04-14
Publiceringsdatum: 2024-03-27

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: PsykologPresentation:


Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, anpassade skolformer, gymnasium, kulturskola samt vuxenutbildning i kommunen. Utbildningsförvaltningens vision är ”landets bästa förskola och skola” där elever utbildas för att vara väl rustade för vidare studier och kommande arbetsliv. Fokus ligger på lärande i ett livslångt perspektiv och målet är en förskola och skola där varje barn och elev ges möjlighet att lyckas i en lugn och trygg miljö.I rollen som elevhälsochef ingår även 50% arbetsuppgifter som specialistpsykolog.Elevhälsan erbjuder skolans elever tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.


Elevhälsans medicinska insatser omfattar skolsköterska och skolläkare, och det är de som bidrar till medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Skolsköterskan genomför hälsobesök och erbjuder vaccinationer som anges i skollagen. Eleverna får vid behov anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser.


Elevhälsan ska enligt skollagen bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas hälsa och lärande och förebygger ohälsa och hinder för lärande.  Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. Elevhälsan arbetar också med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.


På varje skola finns ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger i förekommande fall psykolog och rektor.


Arbetsuppgifter

I rollen som Elevhälsochef kommer du att leda och driva det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet. Detta sker i samverkan med Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, verksamhetschefer, rektorer samt elevhälsan. I din roll förväntas du att samordna och leda elevhälsoteamens olika professioner. Med ett tydligt uppdragsfokus leder och utvecklar du verksamheten i enlighet med skollagens krav och läroplanens uppdrag. Vi ser gärna att du har kunskap avseende hälso- och sjukvårdslag då tjänsten även innefattar uppdrag som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. Du har ett övergripande ansvar för ekonomi, verksamhet, personalansvar för skolsköterskor, kuratorer, psykolog, talpedagog, hälsocoach. Du representerar Kalix kommun i elevhälsofrågor i extern samverkan med t ex Regionen.


I rollen som specialistpsykolog medverkar du till att utveckla den interna organisationen (Elevhälsan), till exempel genom att utbilda, utveckla och leda nya arbetssätt. Du bistår Elevhälsan med expertkunskap vad gäller forskning om hälsofrämjande och förebyggande insatser och metoder, leder implementering av aktuella metoder och förhållningssätt och förmedlar aktuell forskning och genomför utbildningsinsatser


Du handleder och konsulterar internt och externt vid särskilt svåra och komplicerade ärenden. I ärenden med hög komplexitet kan specialistpsykologen handleda den egna professionen men även andra yrkesgrupper inom organisationen.Kompetenser

Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som läst specialist inom pedagogisk psykologi. 

Arbetserfarenhet inom skolans verksamhet är ett krav. Likaså att du har erfarenhet av elevhälsoarbete och utveckling av elevhälsoteam.

Som Elevhälsochef/specialistpsykolog har du mycket god förmåga att engagera, entusiasmera och motivera medarbetare att nå goda resultat. Du har gott förtroende hos såväl interna som externa samarbetspartners och trivs med samverkan och att bygga nätverk.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. .


Övrigt

Tillsvidareanställning på heltid, med fördelning ca 50/50 på resp uppdrag med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Ansökningar tas emot t.o.m. 2024-04-14Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.

Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).


Kontaktpersoner

Rekryterande chef

Charlotte Sundqvist, Skolchef 0923-65 000Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0923-65 000

Vårdförbundet – Nina Persson

Vision – Kristina Henriksson

Sveriges lärare-  Dirk Fisher

Kommunal – Mona Rosenlid

Sveriges skolledare – Katrin AnderssonVi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.