Doktorand i arbetsvetenskap

Doktorand i arbetsvetenskap

Annons: 28660211
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-04-23
Publiceringsdatum: 2024-03-27

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Till forskningsämnet arbetsvetenskap söker vi en doktorand till det internationella och EU-finansierade projektet EU-CoWork: Developing Compassionate Workplaces in Europe for the digital and green work environment to protect employees’ mental and physical health and wellbeing.

Ämnesbeskrivning
Arbetsvetenskap omfattar forskning och arbetsmiljö, teknik- och produktionssystem, arbetsorganisation och andra samhälleliga processer och miljöer utifrån människors förutsättningar och behov för att skapa säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbara utveckling i arbetsliv, industri och samhälle.

Projektbeskrivning
Det EU-finansierade forskningsprojektet EU-CoWork fokuserar på utveckling av stöd på arbetsplatsen för personer som genomgår svåra livshändelser och hur förutsättningar för detta kan förstås i relation till arbetsorganisationer och arbetsplatskulturer präglade av digitalisering och grön omställning. En viktig del av ditt arbete i projektet är att med grund i metoder för samskapande forskning utveckla och analysera program för Compassionate Workplaces i samarbete med ett antal arbetsplatser i norra Sverige. Projektet innebär samarbete med forskare från Belgien, Grekland och Österrike vilka bedriver motsvarande studier i sina respektive länder. Som en del av den svenska arbetsgruppen i ovan nämnda projekt kommer du att ingå i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och verka på avdelningen för människa och teknik och forskningsämnet Arbetsvetenskap.

Arbetsuppgifter
Att arbeta som doktorand innebär goda möjligheter att själv forma såväl dagliga arbetsuppgifter som forskningsfrågor. Avhandlingsprojektet innebär planering och genomförande av både teoretiskt och praktiskt arbete samt resor, besök och samverkan med företag och andra aktörer, framför allt i Sverige men också i andra länder. Här ingår datainsamling via till exempel enkäter, intervjuer, observationer och workshops, litteratur- och teorigenomgångar, kvalitativa och statistiska analyser samt löpande vetenskapliga och populärvetenskapliga presentationer av resultaten. Förutom ovanstående ingår också att samverka med andra forskare, medverka på möten, seminarier och konferenser (lokala, nationella och internationella), delta i obligatoriska och valbara forskarutbildningskurser, skriva vetenskapliga artiklar samt en doktorsavhandling. Du kommer att ha en individuell studieplan och minst två handledare. Det finns möjlighet att pröva på lärarrollen genom att undervisa i till exempel sociologiprogrammet och civilingenjörsprogrammet teknisk design.

Kvalifikationer
För behörighet krävs magisterexamen (eller motsvarande) med en inriktning som är relevant för arbetsvetenskaplig forskning, exempelvis sociologi, hälsovetenskap, human resource management och psykologi. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av att studera och analysera arbete, organisation och arbetsvillkor/förhållanden genom kvantitativa och kvalitativa metoder. Det är också meriterande med kännedom om och intresse för att arbeta med samskapande forskning. Då forskningen är kommunikativ krävs att du har mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. Personlig lämplighet kommer att beaktas.
För ytterligare information om doktorandutbildningen se
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20% av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tänkt tillträde senast 1 augusti 2024.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta universitetslektor Tiziana Sardiello, 0920-49 23 19, tiziana.sardiello@ltu.se, universitetslektor Anna Berg Jansson, 0920-49 29 79, anna.jansson@ltu.se, eller avdelningschef Jörgen Normark, 0920-49 14 80, jorgen.normark@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Sök befattningen via ansökningsknappen nedan, där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning, samt kopior av verifierade examensbevis. Du ska även bifoga en uppsats/rapport eller annan text som du skrivit, samt en kort text (ca en halv A4-sida) där du reflekterar över projektets tema och kort motiverar varför det intresserar dig. Märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1443-2024
Sista ansökningsdag: 23 april 2024