Professor i gruv -och berganläggningsteknik

Professor i gruv -och berganläggningsteknik

Annons: 28681698
Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-05-02
Publiceringsdatum: 2024-04-04

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet gruv- och berganläggningsteknik är ledande vid Luleå Tekniska Universitet med forskning för en säker, resurseffektiv och hållbart byggande inom infrastruktur och gruvbrytning. Ämnet är globalt känd för sin forskningsverksamhet och innovativa lösningar på gruvproblem och har ett brett internationellt forskningsnätverk spritt över hela världen.

För att förstärka forskningsämnet inom alternativa brytningsmetoder/gruvdesign och utveckla nya forskningsområden, så finns det ett behov att rekrytera en professor inom området.   

Ämnesbeskrivning
Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berganläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.

Arbetsuppgifter
Tjänsten vid Luleå Tekniska Universitet kommer framför allt inriktas mot alternativa lösningar inom brytningsteknik både hos gruvor och berganläggningar.  Tjänsten omfattar utveckla, initiera/planera och leda forskningsprojekt med både nationella och internationella partners samt söka extern finansiering. Undervisning och handledning av doktorander är även en del av tjänstens uppgifter.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:


• Vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, omfattande en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
• Uppvisa akademiskt ledarskap, exempelvis via
• forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och ledamot i betygsnämnd
• leda nationella eller internationella forskningsprojekt
• erfarenhet av att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
• erfarenhet av interna ledaruppdrag inom universitetet

• Uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis via

• tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
• införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang


• Inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen
• Visat pedagogisk skicklighetBedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder, viktas lika:


• Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet
• Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal inom universitetet
• Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället
• Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• Erfarenhet av ledande uppdrag
• Kunna undervisa på svenska och/eller engelska


• Industriell erfarenhet; nationellt och internationellt
• Förmåga att samverka och skapa relationer med omgivande industrin
• Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• Erfarenhet att tillämpa bergmekaniska/bergtekniska applikationer i olika skala; från lab till storskalig forskning.
• Erfarenhet av bergmekanisk modellering

Eftersom många projekt är med nationella partners där även säkerhetsklassad forskning kan ingå så tas detta med i beaktande vid tillsättningen.

Information
För denna anställning gäller en tillsvidareanställning på heltid Tjänstgöringsort. Luleå Tänkt tillträde. Enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare, Daniel Johansson, +46 920-49 2361, daniel.johansson@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se    
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken: Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2 maj, 2024
Referens nummer: 1159-2024