Uppdragsledare inom förorenade områden

Uppdragsledare inom förorenade områden

Annons: 28697781
Yrke: Projektledare, reklam
Arbetsgivare: Ramboll Sverige AB, Luleå
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-05-31
Publiceringsdatum: 2024-04-10Presentation:


Jobbeskrivning

Motiveras du av att bidra till ett hållbart samhälle? Uppskattar du att leda uppdrag och att arbeta i team? Uppskattar du en lärande miljö där du har reell möjlighet att påverka och göra skillnad?

Om du känner igen dig, och vill veta mer, kan denna roll vara något för dig. Kom och jobba på vår enhet Site Solutions som vår nya Uppdragsledare inom förorenade områden, och hjälp oss i vårt arbete mot en hållbar framtid.

Din nya befattning

I rollen som vår nya Uppdragsledare inom förorenade områden kommer du att vara en del av vår växande verksamhet inom Environment & Health. Vi är på en spännande resa med fokus på att driva en högre andel komplexa projekt samt att arbeta med hållbarhet inom förorenade områden.

Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara:

 • Uppdragsledning och dialog med våra kunder, myndigheter och andra intressenter
 • Projektleda miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar
 • Utveckla nya och befintliga affärer
 • Arbeta och driva uppdrag som rör exempelvis exploatering, tillsynsärenden, överlåtelser (Environmental due diligence), huvudstudier, drivmedelsstationer, PFAS, klorerade kolväten, förorenade byggnader eller sediment.
 • Kontrollera och/eller leda efterbehandlingsprojekt

Din nya arbetsgrupp

Du kommer att vara en del av vårt team i Umeå eller Luleå som i sin tur utgör en del av vår nationella enhet där vi har team över hela landet. Vi arbetar i en verksamhet med nära koppling till vårt globala tjänsteområde Site Solutions. I Sverige är vi cirka 50 personer som arbetar tillsammans i både komplexa och enklare projekt i alla skeden. Vi är till exempel stolta över att vi utför flertalet in situ-saneringar och att vår nationella organisation erbjuder utveckling oavsett vart du är lokaliserad i landet. På vår agenda finns också ett stort engagemang för att finna mer hållbara lösningar i vårt arbete.

Om dig

Från din allra första dag på Ramboll kommer vi ge dig det stöd du behöver för att maximera din personliga och professionella potential inom företaget.

De kvalifikationer, färdigheter och kunskaper som kommer att vara viktiga för dina framgångar och din utveckling hos oss är:

 • Minst 5 års erfarenhet av utredning och åtgärder av förorenade områden, t ex som konsult, entreprenör, beställare eller från miljömyndighet
 • Ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor
 • En kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska
 • Relevant högskoleutbildning som civilingenjör, miljövetare, naturvetare eller motsvarande
 • B-körkort
 • Vi betraktar det som meriterande om du har erfarenhet av drivmedelsstationer, klorerade kolväten, PFAS, huvudstudier och/eller miljöfarliga ämnen i byggnader

Vad vi kan erbjuda dig

 • Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
 • Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
 • En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
 • En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
 • Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
 • En flexibel arbetsmiljö
 • Möjlighet att arbeta på distans två dagar per vecka

Arbeta med hållbar förändring

Vi är övertygade om att hållbara förändringar ska vara till nytta för både människor och miljö. Det är vår utgångspunkt - och grunden för vårt arbetssätt. Våra medarbetare är vår främsta tillgång, och våra grundare hade en tydlig vision av hur ett ansvarstagande företag ska agera. Öppenhet och nyfikenhet är hörnstenar i vår företagskultur. Vi har ett mindset där vi alltid håller ögonen öppna efter nya och innovativa synsätt. Vi respekterar och välkomnar mångfald och fokuserar på att aktivt främja en inkluderande miljö till förmån för alla medarbetares yrkesmässiga och personliga utveckling.

Är du redo att börja jobba hos oss?

Skicka in din ansökan. Glöm inte att bifoga viktiga dokument som CV, personligt brev m.m.

Vi vet att vissa sökande endast lämnar in ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.

Sista ansökningsdag: 31 Maj 2024

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.

Ramboll i Sverige

Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, och arkitektkonsult. Vår målsättning är att vara med och bygga framtidens hållbara städer och samhällen. Vi har tusentals anställda världen över, varav ca 2 000 i Sverige. Vi inriktar oss på hållbara förändringar i marknader som byggnader & fastigheter, infrastruktur, urban utveckling, energi samt vatten- miljö- och managementkonsulttjänster. Vår tillväxt bygger på de etiska värderingar som kommer med ägarformen och på våra individfokuserade lösningar. Hos oss får du bidra till en hållbar framtid på ett företag som främjar öppenhet, samarbete och personlig utveckling. Genom att kombinera lokala erfarenheter med globala kunskaper kan vi tillsammans forma morgondagens samhällen.

Lika möjligheter för alla

För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver olika erfarenheter och perspektiv finnas representerade hos oss – det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare hela tiden utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturella perspektiv, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska ha god tillgänglighet för alla medarbetare oavsett behov. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid.