Johannisbergs ungdomshem söker lärare i de samhällsorienterande ämnena

Johannisbergs ungdomshem söker lärare i de samhällsorienterande ämnena [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28707724
Yrke: Lärare i gymnasieskolan
Arbetsgivare: Statens institutionsstyrelse
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-05-19
Publiceringsdatum: 2024-04-12Presentation:


Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården).


Arbetsbeskrivning
SIS Ungdomshem Johannisberg består av två enheter, en i Kalix och en i Boden. Sammantaget har institutionen sju avdelningar. Fem avdelningar med 32 platser i Kalix och två avdelningar med 12 platser i Sävast. Johannisberg har cirka 150 tillsvidareanställda inom olika yrkeskategorier.  Institutionens uppdrag är att vårda/utreda pojkar och flickor enligt LVU och LSU.

Skolan inom SiS styrs i stort sett av samma lagar- och förordningar som resten av skolvärlden och är mycket viktig för de omhändertagna ungdomarnas framtid. Därför satsar SiS i allmänhet och Johannisberg i synnerhet på att utveckla skolverksamheten. Vi har under de senaste åren sett ett ökat intresse från vår målgrupp att studera de samhällsorienterande ämnena och vi behöver därför utöka lärarkollegiet med ytterligare en lärare.

Samtliga skolpliktiga ungdomar erbjuds undervisning enligt SiS timplan och icke-skolpliktiga ungdomar får undervisning enligt deras individuella studieplan.

Skolinspektionen har även relativt nyligen genomfört en inspektion på Johannisbergs ungdomshem/Grytnässkolan och konstaterar att vi bedriver en mycket god och kvalitativ undervisning. Även de regelbundna elevenkäterna som genomförs visar på en mycket nöjd elevgrupp. Utöver det erbjuder vi en lugn arbetsmiljö där du som lärare hinner med varje elev. Du har även tid till att anpassa undervisningen så att så många elever som möjligt lyckas med sina studier. Arbetet (lektioner, förberedelser, efterarbete, mötet etc) sker alltid på dagtid, d.v.s. inget kvälls- och helgarbete. Vi bedriver vårt arbete i en nybyggd (år 2022) anpassad skolbyggnad.

 

Kvalifikationer
Vi söker en gymnasielärare alt. grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena för undervisning på grundskolenivå och på IM. Anställningsgraden är 100 %. 

Utöver formell kompetens ska du vara flexibel och ha bred social kompetens.

Vi ser också att du är en god och trygg förebild för våra ungdomar. Därför sätter vi stor vikt vid personlig lämplighet. Viktigt är god samarbetsförmåga med andra yrkesgrupper (behandlingsassistenter, behandlingssekreterarare, psykologer m.fl.) för att en helhet i behandlingen/utbildningen ska uppnås.

Inom vissa ramar planerar du inte bara innehållet i lektionerna utan även när och i vilken omfattning. Allt med utgångspunkten för elevens bästa och dennes behov och förmåga/förutsättningar.

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Arbetsuppgifter
Enligt aktuell forskning är utbildning den viktigaste skyddsfaktorn för vår målgrupp. Intresset för studier bland våra elever har ökat markant de senaste åren, särskilt att studera de samhällsorienterande ämnena. Därför söker vi dig som vill jobba med vårt speciella och mycket viktiga uppdrag.

Kollegiet i Kalix består idag av nio lärare och en studie- och yrkesvägledare. Arbetslaget arbetar flexibelt och stödjande gentemot varandra för att skapa en god arbetsmiljö och studiemiljö. Du kommer att arbeta med två andra lärare som är behöriga i de samhällsorienterande ämnen. Tillsammans ansvarar ni för dessa ämnen och fördelar eleverna mellan Er. Utöver det kommer du att, tillsammans med en kollega, vara mentor för sju ungdomar. Det innebär att genomföra mentorsamtal och ha ansvar för den övergripande informationen gällande hur studierna fortskrider för ungdomarna.

En anställning innebär även att du genomgår SiS grundutbildning modul 1 och 3. Du kan läsa mer på SiS grundutbildning - SiS - Statens institutionsstyrelse (stat-inst.se) . Du utbildas även i konflikthantering och motiverande samtal (MI - Motiverande samtal - SiS - Statens institutionsstyrelse (stat-inst.se)

Som vår blivande medarbetare kommer du att få ett intressant och stimulerande arbete i ett stöttande arbetslag.

Anställning: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på Grytnässkolan (som är en del av Johannisbergs ungdomshem). Anställningen är på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde  höstterminen 2024 eller enligt överenskommelse. 

100 %

Semesteranställning

Upplysningar/Ansökan: 
Information om tjänsten och att arbeta på Johannisbergs ungdomshem/Grytnässkolan lämnas av rektor Kjell Jonsson (010-4534819). Fackliga företrädare; Sven-Åke Andersson SACO-s (010-4534873). Arbetslagsledare Carola Johsund (010-4534881)

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2024-05-19

 

 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/