Professor tillika ämnesföreträdare i processmetallurgi

Professor tillika ämnesföreträdare i processmetallurgi

Annons: 28717134
Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-10
Publiceringsdatum: 2024-04-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) rekryterar en professor och ämnesansvarig för att leda, stärka och främja forskning inom processmetallurgi. Alla aktiviteter kvalitetssäkras av våra professorer och lektorer i ett framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 65% av vår forskning är externt finansierad, och vi har väletablerade internationella partnerskap med universitet över alla kontinenter. Forskningsämnet processmetallurgi handlar om hållbar utvinning av metaller från både primära och sekundära råmaterial med hjälp av både pyrometallurgiska och hydrometallurgiska processer. Forskningen inom området har en stark profil inom experimentella studier med avancerad utrustning i laborationsskala och den allra senaste analytisk utrustning för element- och mineralkaraktärisering, termodynamisk modellering samt fältstudier allt i samarbete med interna och externa partners världen över.

Arbetsuppgifter
I befattningen som professor tillika ämnesföreträdare ingår ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnet innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Professor tillika ämnesföreträdare har ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och för kontakter med det omgivande samhället. En viktig arbetsuppgift är att fortsätta stärka och utveckla forskningsämnet och möjliggöra för doktorander, medarbetare och studenter att växa.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:


• Vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, omfattande en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
• Uppvisa akademiskt ledarskap, exempelvis via
• Forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och ledamot i betygsnämnd
• Leda nationella och eller internationella forskningsprojekt
• Erfarenhet att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
• Erfarenhet av interna ledaruppdrag inom akademin
• Uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis via o tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
• Införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang
• Inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen
• Visat pedagogisk skicklighet

 Vid rekrytering av professor tillika ämnesföreträdare ska särskild vikt läggas vid ledarskapsförmåga, exempelvis genom 


• Erfarenhet av personalansvar, konflikthantering, personalutveckling
• Självkännedom och förmåga att reflektera över egna ledarerfarenheter
• Att uppvisa erfarenhet av budgetansvar eller annat ekonomiskt ansvar

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Förmåga att leda och utveckla verksamhet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)


• dokumenterad erfarenhet av att initiera, genomföra och utveckla produktiva samarbeten med industripartners och forskare från andra discipliner
• dokumenterad förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• kompetens inom utveckling och ledarskap av verksamhet och personal vid universitet
• erfarenhet av pedagogisk utveckling, både individuellt och inom fakulteten, för kurser och program samt rekryteringsaktiviteter för studenter
• erfarenhet av ledningsuppgifter
• förmågan att undervisa på svenska och / eller engelska

Därutöver ska andra objektiva grunder, såsom universitetets jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsmål beaktas. Inom en treårsperiod ser vi gärna att du kan kommunicera på svenska. Luleå tekniska universitet erbjuder skräddarsydda kurser i svenska.  

Information
För denna anställning gäller en tillsvidareanställning på heltid Tjänstgöringsort. Luleå Tänkt tillträde. Enligt överenskommelse.
För information kontakta avdelningschef, Andreas Lennartsson Johansson, +46 920 49 2349, andreas.lennartsson@ltu.se eller prefekt Charlotta Johansson, charlotta.johansson@ltu.se +46 920-49 3823 Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 1529, kjell.johansson@ltu.se , OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För fullständig annons: ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken: Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 juni, 2024
Referens nummer: 879-2024