Lärare MA/NO 7-9 ref. nr. 26/24

Lärare MA/NO 7-9 ref. nr. 26/24

Annons: 28742279
Yrke: Lärare i gymnasieskolan
Arbetsgivare: Kalix Kommun
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-06
Publiceringsdatum: 2024-04-23Presentation:


Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, anpassade skolformer, gymnasium, kulturskola samt vuxenutbildning i kommunen. Utbildningsförvaltningens vision är ”landets bästa förskola och skola” där elever utbildas för att vara väl rustade för vidare studier och kommande arbetsliv. Fokus ligger på lärande i ett livslångt perspektiv och målet är en förskola och skola där varje barn och elev ges möjlighet att lyckas i en lugn och trygg miljö.

Manhemsskolan ligger i centrala Kalix. Vi har cirka 430 elever i årskurserna 7-9. Vår målsättning är att skolan ska vara känd för att ge de allra bästa förutsättningarna för att varje elev ska lyckas i sitt skolarbete och känna trygghet, trivsel och gemenskap i skolan. Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra arbets- och lärandemiljö för alla. Vi bedriver kontinuerlig skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant med hög måluppfyllelse. På Manhemsskolan är personalen engagerad och har höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Du kommer att mötas av en kompetent personalgrupp med framåtanda och en vilja att hela tiden förbättra och utvecklas.
Vi erbjuder dig ett roligt och inspirerande arbete i en trivsam skola!

Arbetsuppgifter
Undervisning i ma/no i nära samarbete med kollegor. Du ingår i ämneslag och tillsammans samplanerar och utvecklar ni undervisningen. Du ingår i ett av skolans tre arbetslag och är mentor för en klass på ca 17 elever.

Kompetenskrav
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik och no åk 7-9. Du som har relevant utbildning och goda ämneskunskaper är välkommen att skicka in din ansökan även om du ännu inte är legitimerad lärare. Extra meriterande är om du även har utbildning i ämnet teknik. Att vara lärare och professionell pedagog på Manhemsskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda och organisera skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna.

Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika människor tar till sig information och kunskap, samt förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå.

Vi söker dig som är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Genom att ta tillvara på elevernas intresse gör du undervisningen intressant och i mötet med eleverna utvecklar du dig själv och din roll som lärare. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen och möta varje elevs enskilda behov. Anpassning av undervisningen är en förutsättning för att så många elever som möjligt ska nå kunskapsmålen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte till utveckling och stöttar varje elev optimalt i att nå sin fulla potential.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdatum 2024-08-13
Ansökningar tas emot t.o.m. 2024-06-06

Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktpersoner
Rekryterande chef Ingegerd Dahlgren, rektor 070-676 64 66

Fackliga företrädare
Sveriges Lärare Dirk Fischer, 073-072 26 31 Nina Huuva, 070-595 24 13

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.