Överläkare eller specialist till Mammografin, Sunderby sjukhus

Överläkare eller specialist till Mammografin, Sunderby sjukhus

Annons: 28760381
Yrke: Specialistläkare
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-05-31
Publiceringsdatum: 2024-04-29

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialistläkarePresentation:


Vill du vara med och utforma framtidens mammografi? Är du gediget intresserad av kvinnors hälsa? Vill du samarbeta i ett team och ha en nära samverkan med röntgensköterskor, bröstkirurg, patolog, onkolog och bröstsköterskor? Då är det här arbetsplatsen för dig!

Mammografiverksamheten finns inom länsklinik Bild och funktionsmedicin och består av mammografihälsokontroller på länets sjukhus för Norrbottens kvinnor mellan 40–74 år samt klinisk mammografimottagning på Sunderby sjukhus. Vårt arbetsteam består för närvarande av 2 läkare samt 12 röntgensjuksköterskor. Vi har under 2022 installerat ny maskinpark, fasta screeningenheter och kommer under året även bygga om våra lokaler.

Läs mer om oss på http://www.norrbotten.se/


Vi söker
Som överläkare ska du ha:

• flerårig välmeriterad klinisk tjänstgöring (minst 4 år) som specialistläkare med bred och omfattande kunskap i specialiteten och/eller relevant subspecialitet som krävs för arbete på sektionen
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter (inklusive godkänd ST-handledarutbildning)
• kompetens att vara självständig bakjour, vilket också innebär medicinskt ledningsansvarig på jourtid

Disputerad med aktiv forskning inom relevant ämnesområde är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Det här får du arbeta med
Att tjänstgöra som överläkare innebär ett ökat ansvar jämfört med att tjänstgöra som specialistläkare.

En överläkare:

• Ska ha medicinsk kunskap och kompetens för att kunna vara självständigt medicinsk ansvarig för ett visst område och tar del i ett övergripande ansvar för sin specialitet samt del i det övergripande ansvaret för klinikens totala verksamhet. Det innebär bland annat att verka för att få berörda medarbetare inriktade mot uppsatta mål
• Förväntas medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda studenter och kollegor i alla kliniska situationer
• Förväntas uppvisa goda ledaregenskaper och kunna ta ansvar för verksamhetsutveckling samt leda projekt och förbättringsarbeten

Enbart arbetad tid som specialistläkare räcker inte för att bli kvalificerad som överläkare.

Vi söker
Som specialistläkare: Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt med fullgjord specialisttjänstgöring inom radiologi. Du har också ett gediget intresse av vår specialitet och vill vara med och påverka den framtida utvecklingen av specialiteten inom regionen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi förväntar oss att du har stort engagemang, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är intresserad av utvecklings och förändringsarbete.

Det här får du arbeta med
I arbetsuppgifterna ingår handledning av ST- läkare. Du deltar i det dagliga radiologiska arbetet och håller ronder och konferenser samt deltar i internutbildning inom radiologi. Du ingår också i jourverksamheten.

Ansökan överläkare och specialistläkare:
Till ansökan bifogas:

• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning. Detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
• Specialistbevis från Socialstyrelsen
• Eventuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen
• Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten

Nuvarande befattning ska också framgå i ansökan.


Det här erbjuder vi dig
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/

Information om tjänsten
Vi söker en överläkare/specialistläkare med möjlighet till tillsvidareanställningar. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!