Rektor till Vuxenutbildningen

Rektor till Vuxenutbildningen [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28763439
Yrke: Rektor
Arbetsgivare: Piteå Kommun
Arbetets ort: Piteå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-05-19
Publiceringsdatum: 2024-04-30

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: RektorPresentation:


Vuxenutbildningen är en del av förvaltningen Samhällsbyggnad. I uppdraget ingår bl.a. att genomföra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna och kompetensförsörjning till arbetslivet i Piteå. En del av detta sker i egen regi. Närmaste åren förväntas ett starkt fokus ligga på att möta det behov av kompetensförsörjning som etableringar inom kommunen och i den närliggande regionen medför samtidigt som Lärcentrum vill utvecklas till en självklar mötesplats för lärande i Piteå. Verksamheten Vuxenutbildningen Egen regi är lokaliserad till Lärcentrum på Acusticum. På Lärcentrum finns fler verksamheter från avdelningen. Verksamheterna förväntas samarbeta för att nå gemensamma mål. Den digitala utvecklingen påverkar framtiden för verksamheten starkt och du förväntas vara den självklara förändringsledaren som driver och implementerar olika processer i din enhet men i tydlig dialog och samverkan med andra. Du är även ett tydligt stöd till din personal i förändringsarbetet. Den miljö du verkar i har ett aktivitetsbaserat förhållningssätt som vill skapa möjlighet till samverkan mellan olika yrkesgrupper och enheter.

Vill du vara med och fortsätta den utvecklingsresa som påbörjats med utgångspunkt i de statliga och kommunala målen för kompetensförsörjning till arbetsmarknaden och lärande hos invånarna?

Arbetsuppgifter 
Som Rektor för Vuxenutbildningen, ”egen regi”, har du för tillfället drygt 20 medarbetare och ansvarar för anpassad utbildning, sfi, grundläggande- och allmänna kurser på gymnasienivå. Antalet medarbetare variera över tid utifrån vilka uppdrag och projekt som enheten har. Även uppdragsutbildningar kan förekomma. Förutom det pedagogiska ledarskapet, personal- och budgetansvaret ingår även ansökan av extern finansiering av utvecklingsprojekt, arbetsmiljöarbete, visst lokalansvar, digital utveckling av arbetsplatsen, omvärldsbevakning, rapportering till nämnd etc. i rektorsrollen. Rektor ”Egen regi” rapporterar till avdelningschef och är med i avdelningens ledningsgrupp. I allt arbete ingår samarbete med andra för att optimera förutsättningar för både studerande och personal i gemensamma lokaler.

Kvalifikationer 
Som chef i Piteå kommun är du en förebild för andra och tar ett helhetsperspektiv i ditt agerande och dina beslut. I ditt ledarskap är du tydlig och kommunikativ och skapar engagemang och delaktighet utifrån ett tillitsbaserat förhållningsätt. Då verksamheten är stadd i förändring bör du ha arbetat med förändringsledning.

Du har en akademisk examen och en pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet i enlighet med bestämmelser i skollagen. Du ska vara förtrogen med gällande styrdokument och det är en fördel om du genomfört det statliga rektorsprogrammet alternativt vara beredd att genomföra det snarast efter att din anställning påbörjats. Vi förutsätter att du har en hög digital ambition och kompetens då utvecklingen inom området är stark och kommer att påverka verksamheten på ett tydligt sätt. Tidigare erfarenhet av Vuxenutbildning och vuxnas lärande är meriterande.

Du föredrar att samverka med andra och är handlingskraftig nog att omsätta behov, önskemål och idéer till praktiska insatser och verksamhet i din enhet. Du trivs i en verksamhet som är i ständig rörelse samtidigt som du själv är strukturerad och har ordning och reda. Du behöver ha B körkort.

Mer om tjänsten 
Semesteranställning, heltid, tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Saknar du rektorsutbildning så kommer du i din anställning att genomföra rektorsprogrammet som ska vara genomförd inom fyra år.

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-19.

Om arbetsplatsen 
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. 

Läs mer: 
Samhällsbyggnad - Berättelser från Samhällsbyggnad - Samhällsbyggnad (pitea.se)

Jobba i Piteå kommun Jobba hos oss - Arbete (pitea.se) 

Piteå växer Piteå växer - Hållbar samhällsutveckling (pitea.se) 

Inflyttarservice – för dig som vill flytta till Piteå 
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Inflyttarservice Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. 

Inflyttarservice Piteå (https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice)