Barnskötare, vikariat till Torpets Äventyrsförskola

Annons: 28779208
Yrke: Barnskötare
Arbetsgivare: Torpets Äventyrsförskola
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-07-26
Publiceringsdatum: 2024-05-06Presentation:


Vikariatet gäller från 5 augusti och ca ett år framåt.

Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och inflytande. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans läroplan. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Samarbetet med vårdnadshavarna är förtroendefullt med barnets bästa i fokus.

Kvalifikationer

Du bör ha barnskötarutbildning eller arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta som barnskötare. Har du tidigare erfarenhet av att vara med och bygga upp den pedagogiska miljön samt kännedom om dess betydelse för barns utveckling och lärande ses det som meriterande. Erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation som verktyg ses även det som meriterande. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid följande kompetenser: engagemang, initiativtagande och serviceinriktad. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela förskolan och företaget. Du samverkar med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du har en helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.