Jourhem i Boden för barn & unga 0-18 år

Jourhem i Boden för barn & unga 0-18 år

Annons: 28785776
Yrke: Behandlingsassistent/Socialpedagog
Arbetsgivare: Bodens kommun
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-09
Publiceringsdatum: 2024-05-08Presentation:


Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Då är Bodens Kommun en arbetsgivare för dig!

Boden ligger i Norrbottens kustland, endast 3 mil från havet mellan två älvdalar. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta vilket skapar ett givande arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.

Boden ligger i hjärtat av en etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för att möta den gröna ny industrialiseringen, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och ett modernt företagande.

Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du mod att våga prova. Hos oss får du stort förtroende i en fantastisk miljö, där det finns möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden

Individ- och familjeomsorgen i Bodens kommun söker en familj för uppdrag som kontrakterat jourhem till barn mellan 0-18 år.

Jourhem tar emot placerade barn och unga i sitt hem med kort varsel. Placeringen sker oftast samma dag och kan pågå enstaka dagar upp till några månader då socialtjänsten bedömer att barnet av någon anledning inte kan bo hos sin/sina vårdnadshavare.

Jourhem ska tillgodose barnets behov av omvårdnad, känslomässigt stöd, skolgång och fritid samt umgänge med nätverket i samverkan med socialtjänsten.

När jourplaceringen avslutas kan barnet antingen flytta hem, eller omplaceras till ett familjehem för långvarig placering, beroende på socialtjänstens bedömning av barnets bästa.ARBETSUPPGIFTER
För att få ta uppdrag som jourhem krävs att familjen är godkänd som uppdragstagare för Bodens kommun efter genomförd utredning.

Utredningen syftar till att synliggöra familjens styrkor och utvecklingsområden samt lämplighet att ta emot placerade barn och unga. Under utredningen inhämtas registerutdrag från bland annat Polismyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten samt socialregistret.

Familjen ska bo i Bodens kommun för att barnet ska kunna gå kvar i sin förskola/skola samt upprätthålla kontakten med föräldrar och andra närstående under placeringen. Placerade barn ska ha tillgång till ett eget rum i familjens bostad.

Vi tar emot ansökningar från alla typer av familjekonstellationer, inklusive ensamstående, som har tid, plats och engagemang för barn i behov av tillfällig placering.

KVALIFIKATIONER
Utbildning, stöd och ersättning

Bodens kommun erbjuder stöd, handledning och utbildning för att jourhem ska få ökad insikt och förmåga att hantera utmaningar som kan komma i uppdraget.

Ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning ges för uppdraget. Vid behov av tjänstledighet kompenseras jourhem för inkomstbortfall.

ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693 Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.

Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.