Vikarierande universitetsadjunkt i rättsvetenskap

Vikarierande universitetsadjunkt i rättsvetenskap

Annons: 28798320
Yrke: Universitets- och högskoleadjunkt
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-03
Publiceringsdatum: 2024-05-13

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskoleadjunktPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
 

Enheten för rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ingår i avdelningen för samhällsvetenskap vid institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle. Avdelningen utgörs förutom av rättsvetenskap av ämnesenheterna statsvetenskap, historia och nationalekonomi med totalt ett 70-tal medarbetare. Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen är fokuserad på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet.

Ämnesbeskrivning
Rättsvetenskap är studiet av rättsregler och deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Forskningen vid Luleå tekniska universitet är inriktad mot miljö- och naturresursrätt i vid mening och omfattar sådana delar av civilrätten, den offentliga rätten, den internationella rätten och EU-rätten som har betydelse för miljö- och naturvård och som har samband med nyttjandet av och hushållningen med naturresurser och energi.

Projektbeskrivning
Som lärare på enheten för rättsvetenskap är du med och genomför våra utbildningar. Du använder din kompetens i ämnet och förankring i yrket för att stödja studenternas lärande för att nå utbildningens mål. Att inspirera studenterna till att utvecklas är stimulerande och precis som med andra utmanande uppgifter så får du mycket tillbaka. Det är ett jobb med omväxlande arbetsuppgifter som ständigt ger dig möjligheter till både personlig utveckling och professionell kompetensutveckling.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med undervisning med därtill hörande arbetsuppgifter. Inom undervisningen ingår kursplanering- och utveckling, kursansvar, examination och handledning inom det rättsvetenskapliga kandidatprogrammet samt på rättsvetenskapliga kurser inom andra program. Undervisningen på kandidatnivå sker utan undantag på svenska.  Grundutbildningen i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet innefattar såväl civilrättsliga som offentligrättsliga ämnen, samt rättsvetenskaplig teori och metod.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:


• avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
• visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Det går också att genomföra utbildningen under anställningstiden om denna saknas.

Vi söker därför dig som är beredd att dels undervisa studenter som läser andra utbildningar än rättsvetenskap, exempelvis ingenjörer, dels att vid behov bredda din kompetens för att undervisa på flera rättsområden.

Meriterande är dokumenterad kompetens inom området miljö- och naturresursrätt.

Dokumenterade resultat av pedagogiska insatser, till exempel kursutvärderingar, kursplaner, studiehandledningar eller dylikt.

Information
Tjänsten är tidsbegränsad på heltid under perioden 1 juli 2024 till och med 15 juni 2025 eller enligt överenskommelse och med möjlighet till förlängning. Placeringsort är Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Jerry Blomberg, avdelningschef, avdelningen för samhällsvetenskap, 0920-49 2335, jerry.bomberg@ltu.se och Maria Pettersson, professor och ämnesföreträdare, 0920-49 2145, maria.pettersson @ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529, kjell.johansson@ltu.se 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 3 juni 2024
Referensnummer: 1980–2024