Postdoktor i cyberfysiska system

Postdoktor i cyberfysiska system

Annons: 28803413
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-05
Publiceringsdatum: 2024-05-14

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen EISLAB vid institutionen för system- och rymdteknik bedriver forskning inom ämnena cyberfysiska system, elektroniksystem och maskininlärning. EISLAB är involverad i flera stora europeiska projekt för distribuerad systemkonstruktion med fokus på IoT, system av system (SoS) och cyberfysiska system (CPS). Aktuella exempel inkluderar Arrowhead fPVN (42 partners, från 11 länder i Europa) och AIMS5.0 (53 partners i Europa, större industrier, små och medelstora industrier, forskningsorganisationer och universitet). Ett viktigt resultat är mjukvaruramverket Eclipse Arrowhead för industriell automation som har ett brett stöd av europeisk industri. 

Ämnesbeskrivning 
Cyberfysiska system fokuserar på integrerad mjukvaru- och applikationsarkitekturer med implementeringar av i hög grad distribuerade inbyggda system som interagerar med varandra och deras omgivning för att möjliggöra säkra, målstyrda, autonoma och utvecklingsbara lösningar. 

Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta med några av följande områden inom CPS:
-Digitaliserade förhandlingar och upprättande av kontrakt för säker datadelning och interaktioner i federerade och decentraliserade system. 
-Smarta kontrakt och datalagring i decentraliserade system, till exempel för värdeskapande tjänster baserade på digitala produktpass (DPP). 
-Virtualisering i beräkningskontinuumet för flexibla, robusta, säkra och anpassningsbara distribuerade och tjänsteorienterade system. 
-Säkerhet, delegations- och åtkomstkontroll inom industriell IoT och CPS. 
-Skalbara och säkra digitala tvillingar i industriell kant till moln. 
-Decentraliserade system i allmänhet, inklusive blockchain-teknologier och distribuerade hashtabeller (DHT).

Arbetet kommer att bedrivas som delar av nationella eller europeiska projekt med industriella partners. Resultat inkluderar akademiska artiklar och bidrag med öppen källkod, till exempel, för Eclipse Arrowhead. 

Arbetsuppgifter 
Tjänsten innebär vanligtvis att arbeta i samarbete med både akademi och industripartners i Europa. Samarbete med industrin är därför viktigt. I detta kommer du att arbeta nära andra LTU-forskare och ta del av handledningen av doktorander. Tjänsten omfattar främst arbete i forskningsprojekt. Även undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår. 

Innehavaren av tjänsten förväntas bidra i: 
-Forskning inom finansierade projekt i samarbete med andra seniora forskare vid EISLAB samt doktorander och civilingenjörsstudenter. 
-Finansieringsverksamhet definierad i samarbete med ämnesföreträdare och avdelningschef. 
-Utbildning vid högskolan på ingenjörs-, anläggnings- och forskarutbildningsnivåer, undervisning och handledning. 
-Bidra till ett sunt och framåtblickande arbetsklimat på avdelningen EISLAB, SRT och Luleå tekniska universitet. 

Kvalifikationer 
För att vara behörig sökande krävs att du som sökande har doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom cyberfysiska system, datadrivna lösningar, distribuerade datasystem, datavetenskap, digitalisering/automationssystem eller liknande. I första hand bör beaktas att doktorsexamen har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. 

Du måste vara skicklig inom datavetenskap och ha goda programmeringskunskaper, inklusive mjukvarudesign, grundläggande programmeringskoncept samt erfarenhet av programmering. Tidigare erfarenhet av att arbeta med mikrotjänstesystem, tillämpad maskininlärning (ML), IoT, CPS och/eller SoS är meriterande men inget krav. Flytande i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. 

Erfarenhet av internationellt forskningssamarbete och undervisning på universitetsnivå på engelska är meriterande för tjänsten. 

Information 
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år. Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde 2024-10-01. 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Ulf Bodin, 0920-49 3036, ulf.bodin@ltu.se 

Facklig företrädare: 
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se 

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

Sista ansökningsdag: 2024-06-05 
Referensnummer: 2055–2024