Biträdande universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning

Biträdande universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning

Annons: 28811335
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-05
Publiceringsdatum: 2024-05-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen hälsa, lärande och teknik, HLT, är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. Vi avser att stärka ämneskompetensen inom området engelska med didaktisk inriktning och söker nu en biträdande universitetslektor med kompetens inom forskningsområden som berör språkdidaktik.

Ämnesbeskrivning
Engelska med didaktisk inriktning har sin tyngdpunkt i studiet av ämnet engelska och dess didaktiska teori och praktik. Den didaktiska forskningen innefattar kultur-, litteratur- och språkvetenskapliga perspektiv på lärande såväl som perspektiv som utgår från maktförhållanden som till exempel genus, etnicitet och klass. Frågor relaterade till språkundervisning och lärande studeras, liksom språkbruk i vid bemärkelse samt språkets och litteraturens kulturella och sociala funktioner.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar i huvudsak undervisning och forskning inom forskningsområdet Engelska med didaktisk inriktning. Tjänsten innebär även handledning av självständiga arbeten och examinationer av verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogram. I tjänsten ingår även att utveckla ämnesdidaktisk forskning av relevans för lärarutbildning i engelska. I anställningen ingår också kursutveckling, administration samt ett deltagande i institutionens och fakultetens arbete.
I rollen som biträdande universitetslektor kommer du huvudsakligen att arbeta med undervisning i lärarutbildningarna och då främst i ämnet engelska. I arbetsuppgifterna ingår även 30% forskning under två år. Du kommer att ha en viktig roll i vårt utvecklings- och kvalitetsarbete och tillföra erfarenheter till de aktuella verksamhetsområdena. Det förväntas att du ska vara delaktig i forskningsmiljöer, i forskningsprojekt och det är av stor vikt att du känner dig bekväm i att kommunicera forskningsresultat via akademiska publikationer. 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Gällande bedömningsgrunderna läggs särskild vikt i prioritetsordning:


• Erfarenhet av forskning och undervisning inom ämnesområdet (nyligen genomförd eller pågående forskning inom området engelska med didaktisk inriktning).
• Erfarenhet av undervisning i skolan i relevant ämne (företrädesvis engelska)
• Erfarenhet av praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt och samverkan med det omgivande samhället

 Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska
• lärarlegitimation eller lärarexamen i engelska

Vi söker en kandidat med undervisningserfarenhet från högskolesektorn, särskilt inom de språkvetenskapliga delarna av engelskämnet. Om du dessutom har erfarenhet av att undervisa i engelska inom både grund- och ämneslärarutbildning, kommer detta att ses som meriterande. Vi värdesätter praktiknära forskning inom engelsk språkdidaktik, särskilt om du har publicerat dina resultat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Om du har kompetens och erfarenhet inom våra spetsområden, ordinlärning och skrivutveckling, kommer detta också att ses som meriterande. Meriterande är också om du har erfarenhet av kurs- och programutveckling inom högskolesektorn, innehar högskolepedagogisk utbildning (7,5hp) samt dokumenterad pedagogisk erfarenhet med tydlig koppling och relevans för lärarutbildning i engelska. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av att handleda och examinera studenter i verksamhetsförlagd utbildning och i examensarbete.

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Information
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

För fullständig annons se Lediga jobb 

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Bjuhr, avdelningschef och universitetslektor, 0920–491552, asa.bjuhr@ltu.se
Malin Lidström Brock, tillförordnad ämnesföreträdare och universitetslektor, 0920-493048 malin.lidstrom.brock@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis, vidimerade och översatta till svenska eller engelska, pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 5 juni 2024
Referensnummer: 2110–2024