1:e Socialsekreterare, Socialtjänsten Pajala Kommun

1:e Socialsekreterare, Socialtjänsten Pajala Kommun

Annons: 28832843
Yrke: Socionom
Arbetsgivare: Pajala kommun, Socialförvaltningen
Arbetets ort: Pajala, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-24
Publiceringsdatum: 2024-05-23Presentation:


Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land – Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund ”jag finns till för Pajalas medborgare”; ”jag är professionell” och ”jag möter alla människor med öppenhet och respekt” arbetar vi för att göra skillnad.

Tillsammans skapar vi en trygg, stimulerande och utvecklande vardag och framtid för kommunens invånare. Tillsammans skapar vi också ett meningsfullt arbetsliv och en stolthet för det vi uträttar. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna, vi gör skillnad tillsammans! - Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!ARBETSUPPGIFTER
1:e Socialsekreteraren ska:
- Aktualisera ansökningar samt anmälningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) för barn/unga samt vuxna, inklusive hantering av mer akuta situationer inom ramen för lagstiftningen, samt genomföra utredningar i gällande lagstiftning, inklusive den lagstadgade dokumentationen av arbetet.
- Handläggning enligt Föräldrabalken, LSS, LVU samt LVM vid behov, samt följa delegationsordningen för beslut delegerade till 1:e socialsekreterare
- Kommunicera/meddela beslut samt behandlingsplaner till klienter samt kommunal/extern verkställighet.
- Kommunicera med brukare/klient i egenskap av socialsekreterare och representant för kommunens socialtjänst meddela rätt till, samt möjligheter till stöd och hjälp.
- Delta i, och presentera relevanta ärenden enligt gällande dokumentationsordning för Socialnämnden eller annan relevant politisk organisation.
- I huvudsak om inte ansvarig chef kommunicerar annat utifrån rådande arbetssituation, effektivt planera samt schemalägga för sitt eget arbete utifrån av chef fördelade ärendeansvar utifrån sin anställningsgrad.
- Kontinuerligt (vecko/månadsmöten) kommunicera sin arbetsbelastning och sina behov till ansvarig chef.
- Samverka med Öppenstödet/kommunal och extern verkställighet samt andra viktiga aktörer i det dagliga arbetet både inom och utanför den kommunala organisationen, i den utsträckning att arbetets ansvarsområden och vägledande principer kräver detta.
- Tillsammans med Verksamhetschefen arbeta för en kostnadseffektiv och rättssäker Myndighetsutövning i Pajala Kommun.
- Handleda och agera metodstöd och ärendestöd till Socialsekreterare inom den 1:e socialsekreterarens ansvarsområden, både i grupp- och enskilda samtal.
- Att vid behov och önskemål från personal leda samt hålla i ärendemöten för att diskutera metod- ärende och fördelningsfrågor.
- Den 1:e socialsekreteraren är föredragande vid socialnämnden samt vid förvaltningsdomstolarna.

KVALIFIKATIONER
Den 1:e Socialsekreteraren ansvarar för att operativt aktualisera, skyddsbedöma/bedöma samt utreda ansökningar och anmälningar till socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL) eller annan relevant lagstiftning. Utöver detta ska den 1:e Socialsekreteraren besluta enligt gällande delegationsordning samt kommunicera tagna beslut till brukare/klient, och hantera eventuella överklaganden. Arbetet inkluderar att motivera och arbeta med förändringar i klienters livssituation, samt i relevanta ärenden motivera och stötta klienter till egen försörjning eller förbättring i sin livssituation.

Utöver detta skall den 1:e socialsekreteraren agera ärende- och metodstöd till Socialsekreterare så att Verksamhetschefens behov av närvaro och ingrepp i ärendehandläggning endast behövs i särskilda fall/delegationsbeslut. Den 1:e socialsekreteraren har det övergripande operativa ansvaret för handläggningen av ärenden inom SoL och LVU i , samt ansvarar för metodfrågor och ärendefrågor, diskussioner och fördelning av ärenden. Detta innebär också att den 1:e socialsekreteraren agerar för att ärendebelastningen ska vara balanserad, och informerar Verksamhetschefen om belastningen samt behov av åtgärder.

Den 1:e socialsekreterarens ansvarsområden är utifrån delegationsordningen Barn & Unga, Vuxen, Ekonomiskt Bistånd, Familjerätt, Familjehem samt Biståndshandläggning.

Följande kvalifikationskrav samt meriterande förutsättningar ställs utifrån detta på den 1:e socialsekreteraren

- Socionomexamen eller av Socialstyrelsen likvärdig bedömd utbildning är ett krav
- Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av handläggning inom Socialtjänsten i Sverige. är ett krav.
- Dokumenterad erfarenhet i handläggningsområden Barn & Unga, Vuxen, Biståndshandläggning, Ekonomiskt Bistånd samt Familjerättslig handläggning är ett krav.
- Dokumenterad erfarenhet av mentorskap/handledningsarbete är ett krav.
- Datorkunnighet är ett krav, meriterande är kunskap i Verksamhetssystemet Pulsen Combine
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
- Erfarenhet av handläggning/myndighetsarbete är ett krav.
- Utifrån lagen om minoriteter/minoritetsspråk och Pajala kommun är kunskaper i Finska/Meänkieli meriterande

ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.

Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.

Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.

Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.

För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala