Doktorand i elektroniksystem

Doktorand i elektroniksystem

Annons: 28839867
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-30
Publiceringsdatum: 2024-05-27

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vid Institutionen för system- och rymdteknik har universitetet samlat forskning och utbildning inom elektroteknik, rymdteknik, data- och systemvetenskap. Vi söker nu en doktorand i elektroniksystem med fokus på elektromagnetisk kompatibilitet i elektrifierad flygplatsmiljö, som kan bidra till vår växande verksamhet inom elektroteknik vid avdelningen EISLAB. Vi utför forskning inom områdena elektroniksystem, maskininlärning och cyberfysiska system. Gruppen för elektroniksystem fokuserar på elektrodynamiska beräkningar och simuleringar, elektronikdesign och mätteknik. Forskningen och undervisningen som bedrivs är understödd av högkvalitativ infrastruktur med toppmoderna laboratorium för elektromagnetisk kompatibilitet, mikroelektronik och fotoakustik. 

Ämnesbeskrivning 
Elektroniksystem omfattar elektronikdesign, mätteknik och elektromagnetisk kompatibilitet för styrning, övervakning och instrumentering av tekniska processer och system, med nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning. 

Projektbeskrivning 
Flygets miljöeffekter på klimatförändringarna har blivit en stor drivkraft för utvecklingen av elflygplan, där fokus i dagsläget ligger på säkerhet, batteriteknik och drivlineutveckling. Dagens certifierade elflygplan tar som mest två passagerare i tio mil, men utvecklingen går fort fram. Det svenska företaget Heart Aerospace utvecklar nu ett hybridflygplan för 30 passagerare som ska tas i trafik till 2028, och vid Skellefteå flygplats bedrivs pilotutbildning med elflygplanet Pipistrel Velis Electro. Tillhörande laddningsinfrastruktur byggs ut med laddstationer, solparker och energilager. Vid Luleå tekniska universitet är vår grupp med och driver området framåt via projekt och samarbeten med myndigheter och lokala aktörer. 

Den pågående utvecklingen har aktualiserat frågan om elektromagnetisk interferens (EMI) och kompatibilitet (EMC) i flygplatsmiljö. Elektriska flygplan och laddare bygger, liksom många andra elektroniska system, på switchande kraftelektronik. Denna genererar utöver avsedda grundtoner en avsevärd mängd övertoner vilka kan lämna systemet som utstrålade störningar. Effekter från dessa störningar vid ett kommande införande av elektriska flygmaskiner och laddare är ännu i stort sett ohanterade och till stor del okända. Projektet kommer att bidra till införandet av elektriska flygmaskiner genom att studera elektromagnetiska störningar från elektriska flygplan och dess koppling till flygplatsens system. Speciellt flygplatsens system för kommunikation, navigation och övervakning (CNS) i frekvensområdet 100 – 400 MHz är här av intresse. 

Vi söker nu doktorander som tillsammans med stöd av vårt team av forskare vill utvecklas till självständiga forskare inom detta område. Som doktorand kommer du ha ett nära samarbete med forskare och personal vid universitetet samt med experter på mätning och modellering av elektromagnetisk emission i Sverige och internationellt. 

Arbetsuppgifter 
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Kvalifikationer 
Vi söker engagerade personer som har: 
- En gedigen utbildningsbakgrund, civilingenjörs- eller masterexamen eller motsvarande, inom elektroteknik, fysik eller relaterade områden. 
- Goda praktiska kunskaper avseende mätteknik och laborativt arbete. 
- Grundläggande kunskaper i elektromagnetisk fältteori och signalbehandling. 
- Effektiv kommunikationsförmåga för att förmedla komplexa idéer med tydlighet och genomslagskraft. 

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se
studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet. 

Ämnesområdet elektroteknik har en hög representation av män, därför uppmuntrar vi särskilt kvinnliga sökande. 

Information 
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tilltänkt tillträde enligt överenskommelse. 

För mer information vänligen kontakta Jonny Johansson, professor, 0920-491703 jonny.johansson@ltu.se 

Facklig företrädare: 
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se 

Ansökan 
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

Sista ansökningsdag: 2024-08-30 
Referensnummer: 2283-2024