Skolkurator Elevhälsan

Skolkurator Elevhälsan [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28841489
Yrke: Skolkurator
Arbetsgivare: Piteå Kommun
Arbetets ort: Piteå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-16
Publiceringsdatum: 2024-05-27

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SkolkuratorPresentation:


Elevhälsan är den del av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt.

Elevhälsans psykosociala insats utförs av skolkuratorn. Skolkuratorn arbetar med att genomföra stödjande samtal med enskilda elever samt bidrar med kunskaper i det generella hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Arbetsuppgifter
I din roll som skolkurator tillför du psykosocial kompetens i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på individ-, grupp och organisationsnivå. Arbetet sker i samverkan med elevhälsans övriga professioner och deltar i elevhälsoteam på skolenheten.

I arbetsuppgifterna ingår att genomföra samtal med enskilda elever relaterade till skolsituationen, till exempel stöd-, motivations- och krissamtal, utredande och rådgivande samtal samt att bidra med kunskaper om samhällets stödsystem. I uppdraget ingår även föräldrakontakter samt samverkan med externa aktörer så som socialtjänsten, BUP, hälsocentral.

På rektorns uppdrag sker utredning och bedömning av den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat inför beslut om särskilt stöd och framtagande av åtgärdsprogram samt inför beslut om mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola

Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan utbildnings som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, självständighet och förmåga att samarbeta. Meriterande är utbildning och erfarenhet av att leda grupper, för elever men även till föräldrar och personal. Exempel på grupper som hålls inom elevhälsan i Piteå idag är; Rädda barnens arbetsmaterial ”Skilda världar”, ”Livsviktigt”, ett material som handlar om mental hälsa, känslohantering och stresshantering för elever på högstadiet.

Körkort och tillgång till egen bil är ett krav

Mer om anställningen
100% visstidsanställning, semesteranställning.
Anställningens tillträde är 240812 och pågår tom 2024-12-31
Din anställning är inom elevhälsan med placering på skola inom grundskolan.

För anställning i grundskolan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregister.

Rekrytering sker löpande.Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.

Välkommen med din ansökan senast 240616

Vi undanber oss kontakter gällande annonsering och rekryteringsstöd.

Om arbetsplatsen 
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. 

Läs mer: 
Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen - Våra verksamheter (pitea.se) 

Jobba i Piteå kommun Jobba hos oss - Arbete (pitea.se) 

Piteå växer Piteå växer - Hållbar samhällsutveckling (pitea.se) 

Inflyttarservice – för dig som vill flytta till Piteå 

Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Inflyttarservice Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. 

Inflyttarservice Piteå (https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice)