Biträdande universitetslektor i tillämpad geokemi,

Biträdande universitetslektor i tillämpad geokemi, [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28844235
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-14
Publiceringsdatum: 2024-05-28

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, som genom forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdena bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Forskning och utbildning inom tillämpad geokemi expanderar och behovet att rekrytera nya medarbetare ökar. Tillämpad geokemi söker en biträdande universitetslektor med avseende på geokemisk modellering, hydrogeokemi och tillämpning av multielement- och isotopdata.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra och minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer vara engagerad i universitetets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. Tjänsten innebär både teoretisk och experimentell utveckling av geokemisk modellering, hydrogeokemi och tillämpning av multielement- och isotopdata inom forskning och kurser. Du förväntas genomföra vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar och skriva forskningsansökningar samt delta i forskningssamarbete med nationella och internationella kollegor och samarbetspartners.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder:


• Erfarenhet av geokemisk modellering
• Erfarenhet av tillämpning av multielement- och isotopdata inom hydrogeokemi

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.  

För ytterligare information är du välkommen att kontakta ämnesföreträdare Lena Alakangas, 0920-49 1396, Lena.Alakangas@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 14 juni 2024
Referensnummer: 2268-2024