Biträdande universitetslektor inom byggkonstruktion

Biträdande universitetslektor inom byggkonstruktion [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28844591
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-12
Publiceringsdatum: 2024-05-28

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


med inriktning brandteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år.

Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen
Avdelningen för byggkonstruktion och brand med cirka 40 medarbetare ingår i Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser med cirka 430 medarbetare. För att stärka forskningsverksamheten och lärarkompetensen inom brandteknik söker vi nu en biträdande universitetslektor.

Ämnesbeskrivning
Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan, såväl under normala förhållanden, i kallt klimat som vid brand.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att bidra till undervisning och forsknings inom byggkonstruktion och brand. Verksamheten kommer att fokusera brand- och explosionssäkerhet hos byggnader och byggnadsverk. Du kommer bidra till uppbyggnaden av forskningsverksamheten främst genom att skriva ansökningar, bedriva forskning och publicera forskningsresultat. Som biträdande universitetslektor kommer du också att stödja utbildningen i brandingenjörsprogrammet, genom att medverka som lärare/kursansvarig/examinator i brandrelaterade kurser samt genom att vara handledare för examensarbeten.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder: (vikta lika eller rangordna)


• Förmåga att undervisa på engelska
• Stark forskningsbakgrund inom bestämning av materials brandegenskaper
• Stark forskningsbakgrund inom AI och skalningsmodeller mellan olika brandprovningsmetoder.
• Dokumenterad erfarenhet av handledning och undervisning inom brandteknik, inklusive erfarenhet av digitala verktyg såsom Canvas och Inspera.
• Mycket goda kommunikativa och sociala egenskaper, inklusive förmåga till effektivt lagarbete.
• Hög produktivitet vad gäller ansökningar och publicering.

Anställningstid
Omfattning och tid för anställningen: 100% under fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande universitetslektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande universitetlektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Gabriel Sas, professor tillika ämnesföreträdare, 0920-493835,  gabriel.sas@ltu.se eller Michael Försth, professor, 0920-491265 michael.forsth@ltu.se.

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se  och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se  


För fullständig annons gå till ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 12 juni 2024
Referensnummer: 2234-2024