Vuxenutbildningen Luleå söker yrkeslärare industri

Vuxenutbildningen Luleå söker yrkeslärare industri [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28849612
Yrke: Yrkeslärare
Arbetsgivare: Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-18
Publiceringsdatum: 2024-05-29

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: YrkeslärarePresentation:


LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU

Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.

Vi söker dig som vill arbeta med vuxna elever och hjälpa dem att ta nästa steg i karriären genom att skaffa sig en yrkesutbildning!

Vi befinner oss i uppbyggnadsfasen av en helt ny infrastruktur för industriutbildning och hoppas att du vill vara med i denna spännande utveckling!

Vuxenutbildningen har en viktig roll i att utbilda ny kompetens och kompetensutveckla redan yrkesverksamma i den utveckling och omställning som sker inom industriella området i regionen. Vi ingår i en samverkan inom Södra Norrbotten och har därför ett geografiskt brett upptagningsområde för våra yrkesutbildningar.

Rätt person för detta uppdrag kommer att ges goda möjligheter att påverka och forma både sin egen roll men även upplägg och innehåll i utbildningsverksamheten. Dialog och samarbete med branschen kommer att vara en viktig och bärande del och du kan komma att samverka med andra lärare på andra orter genom digitala utbildningskoncept.
Vi planerar att i första hand anställa två yrkeslärare, om behovet finns kan verksamheten växa ytterligare. Tanken är att jobba teambaserat med hög grad av självständighet och flexibilitet och där visst arbete även kan behöva ske utanför utbildningslokalerna, tex vid det lärande i arbetslivet som i olika grad ingår i utbildningarna.

Som yrkeslärare på vuxenutbildningen möter du elever i olika skeden av arbetslivet, och livet. För dig som tycker om att möta människor i utveckling är det ett varierande och stimulerande uppdrag att undervisa vuxna elever. Vi ser det som självklart att välkomna alla till vuxenutbildningen!

Vi erbjuder en högteknologisk utrustning som innehåller en högt automatiserad produktionslinje, en processlinje samt arbetsstationer för övningar i mekanik, hydraulik och pneumatik/el-pneumatik. Syftet med utbildningarna är att innehåll och upplägg ska överensstämma med de kompetenskrav som efterfrågas inom industrin. Över tid kan dessa förändras, och då behöver också utbildningar göra det. Det kan tillkomma utbildningar på eftergymnasial nivå och behovet att samverka med lärare på olika nivåer och inom olika skolformer så väl som arbetsgivare och parter från branscher förekommer.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget som yrkeslärare på vuxenutbildningen innebär att undervisa och handleda i aktuella yrkesämnen på gymnasial nivå genom att dela med sig av sitt teoretiska och praktiska kunnande inom området. Som yrkeslärare har du en viktig roll som inspiratör för eleverna i deras lärprocesser och du kommer att få följa dem i deras utveckling när de tillägnar sig ny kunskap. En central del i arbetet för en yrkeslärare är att följa upp och dokumentera lärande och ge återkoppling på grupp- och individnivå samt bedöma och betygssätta kunskaper i enlighet med de styrdokument som gäller för skolformen kommunal vuxenutbildning.

I arbetet som yrkeslärare ingår att förbereda, utveckla och implementera undervisnings- och laborationssituationer i vår helt nya och moderna utbildningsmiljö. Nivån kan variera från att undervisa på basnivå för individer utan tidigare erfarenhet från industrin, till redan yrkesverksamma som behöver komplettera med spetskunskaper. Det kan också handla om elever som återkommer efter en tid ute i arbetslivet och vill ta nästa steg mot en ny yrkesroll inom industrin. Den röda tråden i hela utbildningskedjan är industri 4.0 och den gröna omställningen.

Som stöd i undervisningen finns färdiga moduler som du och dina kollegor sätter samman i relevanta inlärningsflöden, kompletterar med lämpliga laborationer och andra övningar. Handledare i arbetslivet är en viktig dialogpartner när det gäller den kunskapsinhämtning som sker inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärande som är obligatoriskt i yrkesutbildningarna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av en roll inom tillverkningsindustrin med ett praktiskt kunnande inom ett eller flera av områdena mekanik, pneumatik/el-pneumatik, hydraulik, industriautomation och/eller att styra och övervaka industriella processer. Du har ett stort intresse för teknik och IT kopplat till industribranschen och vill vara drivande och delaktig i utvecklingen av verksamheten. Du har lätt för att skapa och upprätthålla relationer och är tydlig i din kommunikation, både muntligt och skriftligt, så väl på svenska som engelska. Det är också viktigt att du kan möta elever med olika behov och förutsättningar för att stötta dem i sitt lärande.

Det är meriterande om du är legitimerad yrkeslärare inom en eller flera av industriprogrammets inriktningar Drift och underhåll, Produkt- och maskinteknik och/eller Processteknik. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att undervisa vuxna, är utbildad APL-handledare och är behörig testledare inom Svensk Industrivalidering.

ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn