Doktorand i Byggproduktion och teknik

Doktorand i Byggproduktion och teknik

Annons: 28875740
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-31
Publiceringsdatum: 2024-06-07

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Vi vill förstärka forskargruppen byggproduktion och teknik vid avdelningen industriellt och hållbart byggande med en ny doktorand för att genom följeforskning bygga kunskap om möjligheterna att nyttja digitala tvillingar för ledning och styrning av megaprojekt inom grön industriomställning. Forskargruppen bedriver forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Våra kärnkompetenser finns idag inom management och informationsautomation av byggprocessen samt inom industriella bygg- och produktionssystem. Forskargruppen är ledande i Sverige inom sitt kärnområde och har omkring 25 anställda, varav 10 är doktorander. Forskningen är tillämpad och utgår från aktuella frågeställningar i nära samarbete med bygg- och anläggningssektorns intressenter; företag och andra organisationer.

Ämnesbeskrivning
Byggproduktion och teknik omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet är kopplat till Luleå Industripark - en del i den Gröna Omställningen i Norra Sverige och kommer att genomföras i samarbete med Luleå industriparks projektstyrningsgrupp och nära intressenter. Med fokus på byggsamordning bidrar du som doktorand med ny kunskap kring potential och förutsättning att i storskaliga industriprojekt och ur ett kommunalt samhällsplaneringsperspektiv tillämpa en digital tvilling för projektledning och styrning. Som doktorand och i dialog med forskare, kommun- och industriparter är du med och identifierar kunskapsutvecklingsbehov som kan följa av den gröna industriomställningen, föreslår fördjupningsstudier och formulerar framtida forskningsidéer. Det kan också bli aktuellt med samverkan med närbesläktade forskningsprojekt, såväl inom Luleå tekniska universitet som andra lärosäten. 

Här kan du läsa mer om det Formas-finansierade projektet: https://smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/parallella-megaprojekt/

Arbetsuppgifter
Som doktorand arbetar du med doktorsexamen som slutmål efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarutbildningen innefattar såväl träning i vetenskapligt arbete som genomförande av forskarutbildningskurser med relevans för forskningsområdet. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskning men i tjänsten ingår även institutionstjänstgöring såsom undervisning och administrativt arbete upp till 20 % av heltid. Arbetet som doktorand innebär stora möjligheter att själv definiera och planera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de ska genomföras i dialog med olika parter.

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, högskoleförordning 7 kap 39 §) inom relevant inriktning, exempelvis samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, arkitektur eller industriell ekonomi.

Du förväntas ta initiativ, utveckla egna idéer och arbeta självständigt men även ha hög samarbetsförmåga. Forskningsresultaten kommer att presenteras vid projektmöten, konferenser och i vetenskapliga tidskrifter, därför är det bra om du känner dig trygg i den miljön. Då forskningsarbetet bedrivs som följeforskning och är mycket kommunikativt i sin natur kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska. Projektet forskningsmetod kräver exempelvis förmåga att följa och förstå innehåll i byggsamordningsmöten samt att man kan förhålla sig till den framtagna digitala tvillingen och dess innehåll.

Meriterande kriterier är:


• kunskaper inom byggprojektledning och styrning
• kunskaper och färdigheter inom byggprocessen (projektering, produktion och/eller logistik) samt kommunala processer
• kunskaper och färdigheter inom digitala tvillingar

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

En fortsatt akademisk karriär vid Luleå tekniska universitet kan vara en möjlighet till vidareutveckling.

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 % av heltid. Placeringsort är Luleå. Tillträde efter överenskommelse.

Arbetet innebär resor och kortare vistelser på annan ort.

Som doktorand får du lön enligt en fackligt förhandlad lönetrappa.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Johan Larsson, avdelningschef, 0920–492263, johan.p.larsson@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2024
Referensnummer: 2376–2024