Mellanstadiet lärare matematik/NO ref.nr. 39/24

Mellanstadiet lärare matematik/NO ref.nr. 39/24

Annons: 28876233
Yrke: Grundlärare, 4-6
Arbetsgivare: Kalix Kommun
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-21
Publiceringsdatum: 2024-06-07Presentation:


Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, anpassade skolformer, gymnasium, kulturskola samt vuxenutbildning i kommunen. Utbildningsförvaltningens vision är ”landets bästa förskola och skola” där elever utbildas för att vara väl rustade för vidare studier och kommande arbetsliv. Fokus ligger på lärande i ett livslångt perspektiv och målet är en förskola och skola där varje barn och elev ges möjlighet att lyckas i en lugn och trygg miljö.

Nu söker Innanbäckens skola matematik/NO lärare till mellanstadiet. Innanbäckens skola är belägen några kilometer från Kalix tätort, och har 132 elever innevarande läsår. Skolan är vackert belägen nära ett villaområde och har så väl en stor idrottshall, rastboda, hemkunskapssal, bildsal, NTA-sal samt generösa ytor att vistas på. Skolskogen är en central punkt där undervisning sker. Skolan är känd för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero. Innanbäcken har mycket hög behörighet på lärare. Skolans restaurang är känd för sin goda mat och miljön på skolan är inbjudande och har stora möjligheter.

Skolans elevhälsoteam finns tillgängliga över hela skoldagen och du deltar på elevhälsomöten tillsammans med den lärare i skolan du samarbetar med eller i ditt arbetslag på fritidshemmet.

Arbetsuppgifter
Du dokumenterar och utvärderar extra anpassningar så att eleverna ges goda förutsättningar att nå kunskapskriterierna och betygskriterier. Eleverna är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering i ämnena. Du inspirerar eleverna till kunskap genom variation på dina lektioner. Du är mentor i en mellanstadieklass och du har god kontakt med elever och vårdnadshavare. Du har ett nära samarbete med dina kollegor på skolan. Du har goda kunskaper i de program som eleverna använder i undervisningen och deltar i de fortbildningar som huvudman och skola identifierat som områden att utveckla.

Kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad lärare för mellanstadiet eller är lärare 1-7 och har behörighet att undervisa i matematik och NO. Helst ser vi att du har fler ämnen du har behörighet att undervisa i.

Du har god kännedom om styrdokumenten och kunskap om elevens rätt till utbildning som du utgår från när du planerar och genomför din undervisning. Du bidrar med nya tankar, kunskaper och en bra arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor, elevhälsan och rektor.

Övrigt
Tillsvidareanställning på heltid 100% med tillträdesdag 2024-08-11, eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande. 
Ansökningar tas emot t.o.m. 2024-06-21

Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktpersoner

Rekryterande chef, Susanne Palmkvist, tel. 070-5166350, mail. susanne.palmkvist@kalix.se

Fackliga företrädare
Sveriges lärare, Anna Josefsson, mail. anna.josefsson@kalix.se

Sveriges lärare, Jessica Bucht, mail. jessica.bucht@kalix.se


Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.