Doktorand i energiteknik

Doktorand i energiteknik

Annons: 28881396
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-30
Publiceringsdatum: 2024-06-10

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet energiteknik. Din forskning kommer ha fokus på det svenska elsystemet och att identifiera kostnadseffektiva åtgärder som kan bidra till att Sverige möter sina klimatmål. Arbetet baseras på TIMES modellramverket, vilket används över hela världen till att analysera energiomställningen både på lokal, nationell och global nivå.

Energiteknik finns vid avdelningen för energivetenskap vid institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Vid energiteknik har vi ett nära samarbete med industrier och myndigheter i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över. Inom området energisystemanalys är forskningen inriktad mot omställningen till en hållbar framtid, vilket omfattar studier relaterat till nya tekniker, processintegration och styrmedel, såväl som övergripande energisystemaspekter på lokal, nationell och supranationell nivå. Vi samarbetar tvärvetenskapligt med flera samhällsvetenskapliga ämnen.

Gruppen som arbetar med TIMES modeller har ett gott nationellt och internationellt rykte och är en efterfrågad part i både akademiska och offentliga sammanhang. Forskningen är inom: tillämpad systemanalys, energisystemsoptimering, hållbar energiomställning, klimatomställning och scenarioanalys.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Projektbeskrivning
Projektet handlar om att utforska möjligheterna och förutsättningarna för vattenkraften att bidra med ny typ av flexibilitet till elsystemet. Ny typ av flexibilitet behövs i takt med att andelen vindkraft och solkraft ökar i det svenska såväl som i det europeiska elsystemet. Doktorandens roll är att utveckla en ny elsystemsmodul till vår befintliga TIMES-Sweden modell och därefter använda modellen till att ta fram en uppsättning åtgärder som ses som centrala för ett framtida fossilfritt svenskt elsystem givet ett högre totalt elbehov. Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete både genom kurser och i ditt dagliga arbete.

Arbetet i denna doktorandtjänst inkluderar bland annat att:


• samla in och analysera relevanta data och information,
• utveckla och använda TIMES-baserade modeller,
• scenarioanalys och att kommunicera resultaten därifrån,
• skriva vetenskapliga artiklar och rapporter,
• vetenskaplig forskningspresentation såväl nationellt som internationellt, samt
• delta i seminarieverksamhet inom forskargruppen.

Institutionstjänstgöring innefattar exempelvis att ansvara för moment i kurserna, Hållbara energisystem och Miljösystemanalys, samt handledning av studentprojekt inom civilingenjörsprogrammet hållbar energiteknik.

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen, eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, högskoleförordning 7 kap 39 §, med inriktning mot miljö och energi, teknisk fysik, industriell ekonomi eller motsvarande. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Då projektet innehåller forskare från olika discipliner, så bör du kunna uppvisa förmåga att arbeta inom en tvärvetenskaplig miljö.

Kvalificerande för denna tjänst:


• Demonstrerad förståelse av energisystem på nationell nivå.
• Demonstrerad erfarenhet av energisystemsmodeller.
• Kunskap och färdigheter inom energiteknik.
• Förmåga att formulera och hantera vetenskapliga problem.

 Meriterande för denna tjänst är


• Demonstrerad erfarenhet av att modellera nationella elsystem.
• Demonstrerad erfarenhet av optimeringsmodeller.
• Demonstrerad erfarenhet av scenarioanalys för att nå olika klimatmål.
• Kunskap om hållbar energiomställning.
• Kunskap om elmarknaden
• Förstå svenska och göra sig förstådd i en konversation på svenska.

 För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se;

Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Doktorandstudier pågår på heltid under 4 år och inkluderar deltagande i kurser vid Luleå tekniska universitet och eventuellt vid andra universitet, samt presentation av din forskning internationellt. Institutionstjänstgöring upp till 20 % av heltid kan tillkomma. Tjänstgöringsort är Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsten kan vara aktuell för säkerhetsklass.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Anna Krook-Riekkola, Biträdande professor, 0920–49 2552 anna.krook-riekkola@ltu.se 

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2024
Referensnummer: 1858-2024