Rektor 50% till anpassad skola

Annons: 28885910
Yrke: Rektor
Arbetsgivare: Älvsbyns kommun
Arbetets ort: Älvsbyn, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-06-24
Publiceringsdatum: 2024-06-11

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: RektorPresentation:


Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!Från och med hösten 2024 kommer den anpassade skolan från årskurs 1 till gymnasienivå samt tillhörande fritidshem att bli ett verksamhetsområde. Älvsbyn har tidigare inte kunnat erbjuda en gymnasial utbildning för elever i den anpassade skolan, så ett av de första områdena att utveckla är att se hur vi ska kunna utforma denna utbildning. Vi söker därför en rektor på deltid som vill göra skillnad och vill vara med när vi formar framtiden.  

Arbetsuppgifter
I uppdraget som rektor ingår att leda och planera det systematiska kvalitetsarbetet med verksamheternas utveckling i fokus. Som rektor har du ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling. Du är arbetsgivarens förlängda arm.

Som rektor ansvarar du för att enheten arbetar utifrån styrdokument, följer upp, utvärderar och vidtar förbättringsåtgärder utifrån fattade beslut. Du ska, inom givna ekonomiska ramar, organisera för lärande, där kollegial samverkan, varierad och formativ undervisning är ledord samt främja samverkan i syfte att öka skolans måluppfyllelse. Tillsammans med övriga rektorer inom förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen ingår du i skolchefens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Du har en adekvat högskoleutbildning och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom skolverksamhet. Du ska ha pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. Du får gärna ha erfarenhet att vara ledare, exempelvis som rektor eller annan personalledare. Har du rektorsutbildning eller annan ledarutbildning är det högst meriterande.

För att leda och utveckla verksamheten mot högre måluppfyllelse krävs att du som rektor har god ledarskapskompetens och kunskaper inom frågor gällande undervisning, lärande och kunskapsutveckling. Du ska förstå och kunna förhålla dig till ett komplext uppdrag med politisk styrning, på såväl nationell som kommunal nivå. Du visar ledarskap genom att leda, motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har god förmåga att fatta beslut och tar ansvar genom att visa gott omdöme vid agerande och beslut. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Du har förmågan att hantera resurser på ett effektivt sätt som speglar verksamhetens prioriteringar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 50% med tillträde snarast efter överenskommelse. Rekryteringen förutsätter att erforderliga beslut fattas.

Sista ansökningsdag 240624.

Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.

Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Älvsbyn är Norrbottens pärla.

I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig.