Doktorand i energiteknik med inriktning pyrolys av biomassa

Doktorand i energiteknik med inriktning pyrolys av biomassa [OBS denna annons har utgått]

Annons: 28896539
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-07-14
Publiceringsdatum: 2024-06-14

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en doktorand inom energiteknik, med fokus på en ny 2-stegspyrolysteknik för att producera flera högvärdiga produkter, inklusive biokol, biobränsle, vätgas-bärare och kemikalier.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Vår forskning är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle. Vi samarbetar med företag/industrier i forsknings- och studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samverkar med forskare världen över.

Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt är en del av samverkansprojekt, ”Maximera utbytet av kolrika produkter från bioresurser via en innovativ tvåstegspyrolys”, som finansieras av Strategiska Innovationsprogram, BioInnovation (via Vinnova, Energimyndigheten, och FORMAS). Projektgruppen består av Envigas AB, Stena Recycling AB, Outokumpu Oyj, Swerim AB, och LTU. Projektet siktar på att etablera en effektiv metod för att maximera koleffektiviteten hos bioresurser till flera högvärdiga produkter. Den innovativa tvåstegspyrolysen (2StagePyro) som föreslås, syftar till att effektivt omvandla bioresurser till biokol, bioprodukter och ren syntesgas. Den största kunskapsluckan i att industrialisera 2StagePyro är detaljkunskap om hur olika processparametrar interagerar med varandra och bestämmer distribution och egenskaper hos slutprodukter.

Du kommer att utföra experiment för att identifiera de viktigaste driftsparametrarna för 2StagePyro i en lab-skala skruvreaktor. Dessutom kommer du att utföra omfattande karakterisering av pyrolysprodukter (både fast, flytande och gas). Du kommer också att delta i de storskaliga experimenten i pilotanläggningen som drivs av en av projektpartnerna.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnas merparten av din arbetstid åt dina forskarstudier. Du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och deltagande i nationella och internationella konferenser. Du kommer även läsa obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Som stöd i arbetet har du två eller tre handledare.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker en entusiastisk kandidat med förmåga att arbeta både självständigt och som del i ett team. Du ska ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom kemiteknik, energiteknik, processteknik, eller likvärdigt.

Ytterligare krav


• Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
• Goda färdigheter av experiment.
• Goda färdigheter i akademiskt skrivande.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt att på egen hand sätta dig in i nya frågeställningar.

Följande kompetenser och kunskaper är meriterande


• Erfarenheter i FoU av biomassa pyrolysprocesser
• Reaktor design
• Kemisk- och materialanalyser av biomassa och biokol
• Analyser av komplexa organiska vätskor (t.ex. bioolja, råolja)
• Termokemisk omvandling teknik

Se även allmän studieplan för forskarutbildning inom energiteknik.

De flesta medarbetarna vid ämnet Energiteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara placerad i Luleå, Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Professor Kentaro Umeki, 0920-49 2484, kentaro.umeki@ltu.se
Professor Marcus Öhman, Head of Division, 0920-49 1977, marcus.ohman@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, exempelvis kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2459-2024
Sista ansökningsdag: 14 juli 2024