Postdoktor i Processmetallurgi

Postdoktor i Processmetallurgi

Annons: 28901336
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-07-31
Publiceringsdatum: 2024-06-17

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


med inriktning mot hydrometallurgisk återvinning av sällsynta och strategiska metaller

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Inom processmetallurgi forskar vi om effektiv utvinning av metaller via hållbara metoder från primära och sekundära resurser med hjälp av pyro- och/eller hydrometallurgiska metoder. För närvarande letar vi efter en postdoktor inom Hållbar Metallåtervinning—Hydrometallurgi & Cirkulär Ekonomi, som tillsammans med doktorander och seniora forskare kommer att utföra forskningsarbeten om resurseffektiv återvinning av sällsynta och strategiska metaller.

Anställningen som Postdoktor kommer att vara en del av ett forskningsprojekt inom hydrometallurgisk bearbetning av olika material, främst från restprodukter som genereras av antropogena aktiviteter. Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet (LTU) och Wallenberg-initiativet Materialvetenskap för hållbarhet (WISE), finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Samarbete mellan LTU och WISE syftar främst till att utföra materialvetenskaplig forskning i internationell framkant för att stärka hållbara teknologier med positiv påverkan på samhället och för att utbilda framtida ledare inom samhälle, industri och akademi.

Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder

Projektbeskrivning
Projektet är kopplat till hydrometallurgiska metoder för cirkuläret som leder mot hållbarhet inom utvinning och återvinning av sällsynta och strategiska metaller. Som Postdoktor kommer du att spela en central roll för att uppnå forskningsmålen genom att utveckla nya utvinningsvägar och processflöden med integrerade hydrometallurgiska tekniker, samtidigt som koldioxidutsläpp och användning av farliga kemikalier minimeras. Målet är att producera högeffektiva metaller/föreningar av hög renhet som behövs för tillämpningar inom den gröna omställningen. Teknologin och koncepten kommer att ha tillämpningar inom industriell produktion och valideras i pilotskala. Dessutom kommer grundläggande studier att kräva förståelse av massöverföringsfenomen, reaktionskinetik och den påverkande rollen av olika parametrar samt termodynamiken involverad i hydrometallurgiska processer. Avvägning av miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalys och bedömning av processens hållbarhet inom cirkulär ekonomi är mycket önskvärt för detta projekt.

De specifika uppgifterna i projektet är att: (i) utveckla en ny återvinningsprocess för utvinning av strategiska och sällsynta metaller från olika restprodukter, (ii) undersöka integrerade återvinningstekniker för effektiv syntes av prekursorer för katoder och anoder från laddningsbara batterier med olika sammansättningar, och (iii) utvärdera cirkuläriteten för energikritiska element.

Arbetsuppgifter
Vetenskaplig forskning och utbildning. Som Postdoktor förväntas du självständigt utföra experimentellt och teoretiskt arbete inom de specificerade forskningsfrågorna, rapportera resultaten, instruera doktorander, assistera med projektledning och ta ansvar för finansieringsansökningar inom gruppens fokusområden. Forskningen kommer huvudsakligen att utföras vid LTU i Luleå, men experiment/försök med industripartners kan också ingå.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom Processmetallurgi, metallåtervinning eller liknande.

Du förväntas ha god erfarenhet av hydrometallurgiska enhetsoperationer och erfarenhet av primär metallåtervinning och återvinningsprocesser, särskilt för att hantera kritiska, strategiska och sällsynta jordartselement. Den ideala kandidaten bör ha praktisk erfarenhet av hydrometallurgiska processer i pilotskala för uppskalning av utvecklade labbskalaprocesser, särskilt drift av mixer-settler-enheter för lösningsutvinning och högtryckslakningstekniker samt vana av olika analytiska tekniker som XRD, SEM, ICP, FT-IR, etc. Eftersom fokus ligger på koldioxidsnål cirkulär ekonomi för återvinning av metaller för industriellt bruk är förmågan att utföra livscykelbedömning tillsammans med globala uppvärmningspotentialer och hållbarhetsutvärdering samt industriell R&D-exponering mycket viktig. Du bör ha god publikationslista samt behärska engelska skriftligt och muntligt.

Information
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år med möjlighet till förlängning 1 år. Tjänstgöringsort Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Bitr. professor Sadia Ilyas, (+46)920-49 3905, sadia.ilyas@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Fullständig annons: ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 31 juli 2024
Referensnummer: 2117-2024