Postdoktor i Gruv- och berganläggningsteknik

Postdoktor i Gruv- och berganläggningsteknik

Annons: 28904140
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-30
Publiceringsdatum: 2024-06-18

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Luleå tekniska universitet är ett av Europas ledande universitet inom gruv- och berganläggningsteknik. Universitetet erbjuder en unik möjlighet att utveckla kunskap och forskningsfärdigheter inom hela bergskedjan - från prospektering, gruvdrift, metallproduktion, till återställande av mark efter avslutad gruvverksamhet.

Ämnesbeskrivning
Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berganläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.

Projektbeskrivning
I underjordsgruvor används oftast hjullastare, så kallade LHD-maskiner, för att lasta och transportera malm. Idag är dessa maskiner avancerade med datoriserade mät- och styrsystem som kan övervaka maskinens prestanda och även uppskatta egenskaperna hos malmen i skopan. Modern borrteknik är också ofta automatiserad och övervakas och styrs från centrala kontrollrum. Datat som loggas från dessa riggar kan ge detaljerade kunskaper om den genomborrade bergmassans egenskaper och kan därmed förse ingenjörer och beslutsfattare viktigt underlag för säkerhet och produktivitetoptimering. Visualisering och presentation av databaserad information till beslutsfattare och operatörer för aktiv processtyrning i en produktionsmiljö är också en viktig del av utnyttjandet av denna stora datamängd. Det är därför mycket viktigt att du som söker denna tjänst har ett stort intresse för analys och modellering baserat på stora datamängder. Det är också viktigt med en gedigen förståelse för gruv- och gruvsystem för att också förstå slutanvändarnas krav och behov, vid implementering av utvecklade tekniker i en industriell miljö. Visualisering och presentation av databaserad information till chefer och operatörer för aktivt beslutsfattande i produktionsmiljö är också en mycket viktig del.

Som postdoktor kommer du att vara involverad i förbättring, analys och utveckling av befintlig dragkontrollsmodell (adaptiv till olika lastförhållanden tex autonom lastning, lastbilslastning, fragmentering, olika brytningsområden, maskin- och ortstorlekar, inklusive GUI för lastningskontroll. Forskningen innebär även datanalys, filtrering av stora mängder data, osv.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor inom Gruv- och Berganläggningsteknik kommer du att bidra till forskning, vetenskaplig publicering, pedagogisk verksamhet samt vara del av BATs breda industriella nätverk med inriktning mot framtida samarbetsprojekt, både nationella och internationella. Vi erbjuder en stimulerande och dynamisk forskningsmiljö med ett omfattande nationellt och internationellt nätverk samt intressanta, forskningsprojekt som utförs i samarbete med industrin.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Vidare ska din tidigare utbildning innehålla gruv- och bergteknik eller liknande ämne som är lämpligt för projektbeskrivningen ovan.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Utvärderingskriterier:
Utöver en doktorsgrad i relevant ämne, kommer följande urvalskriterier att användas; 


• Goda kunskaper i sannolikhetslära, statistik, AI/ML och matematisk modellering.
• Goda kunskaper, färdigheter och intresse för avancerad dataanalys och modellutveckling.
• Dokumenterade färdigheter inom programmering I t.ex. Matlab, Python eller liknande.
• Färdigheter i lämpliga programverktyg för utveckling av grafiska interaktiva användargränssnitt är ett plus.
• Goda kunskaper i akademiskt skrivande och granskning av vetenskapliga publikationer.
• Utmärkt problemlösning och samarbetsförmåga.
• Goda kunskaper och intresse för gruvbrytning.
• Praktisk gruverfarenhet är ett plus.
• Intresse för och förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig och flerspråkig miljö.
• Utmärkta kunskaper i engelska, tal och skrift. Dokumenterade färdigheter tex utlandsstudier, TOEFL-test eller liknande är ett plus.
• Färdigheter i Svenska för att kommunicera med projektparter är värdefullt.

Information
Tidsbegränsad anställning 2 år heltid med placering i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Anna Gustafson, Professor, 0920-49 3309 anna.gustafson@ltu.se
Håkan Schunnesson, Professor, 0920-49 1696 hakan.schunnesson@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vänligen ansök till stipendiet via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Bifoga även publikationslista samt kontaktuppgifter till tre personliga referenser. Bifoga en redogörelse för syfte och det vetenskapliga arbete som du i första hand vill använda som stöd för din ansökan. Skriv din ansökan på engelska då vi har engelsktalande i rekryteringsgruppen. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 30 augusti 2024
Referensnummer: 2688–2024