Biträdande universitetslektor i Polymera kompositmaterial

Biträdande universitetslektor i Polymera kompositmaterial

Annons: 28904654
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-07-28
Publiceringsdatum: 2024-06-18

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Ämnet Polymera kompositmaterial inom avdelningen för materialvetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik söker nu en biträdande universitetslektor. Tjänsten är tillgänglig för forskning rörande utveckling av nya metoder och valideringsverktyg för optimering av gränsytor mellan fiber och matris i kompositer. Syftet är ny kunskap kring hur gränsytan och området i dess närhet påverkar förmågan att fördela interna belastningar utan att orsaka skador.  Denna forskning berör inte bara kompositernas mekaniska prestanda utan även elektrisk styrka och egenskaper som är relevanta för kompositer i högspänningstillämpningar, inklusive krafttransformatorer och ställverk som används i kraftnät.

Ämnesbeskrivning
Polymera kompositmaterial omfattar kunskap om processer och mekanismer som styr prestanda och egenskaper hos, samt tillverkning av, fiberarmerade kompositmaterial.

Arbetsuppgifter
En biträdande universitetslektor ska under anställningstiden meritera sig för prövning till universitetslektor och ska normalt vara engagerad i universitetets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. I arbetsuppgifterna ingår att skapa ett eget forskningsområde på polymera kompositer (med fokus på miljövänliga material), deras mekaniska prestanda och användning i strukturella tillämpningar, initiera nationella och EU-finansierade forskningsprojekt, handleda studenter och doktorander samt delta i grundutbildningen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• vetenskaplig skicklighet
• övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (bedöms i fallande ordning):


• erfarenhet av att delta i nationella och internationella forskningsprojekt 


• erfarenhet av komposittillverkning (till exempel prepregging, vakuuminjektion, formpressning), testning av egenskaper såsom mekaniska (inklusive tribologi), termiska, elektriska (av kompositer och deras beståndsdelar) samt modellering av termomekaniska egenskaper hos kompositer (inklusive långtidsprestanda). Expertis inom utveckling av flerskaliga multifunktionella kompositer med erfarenhet av oförstörande karakteriseringsmetoder (till exempel DIC, termografi).
• erfarenhet av undervisning
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation i engelska 

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om 4 år.

Information
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.  
För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare Roberts Joffe, 0920-49 1940, roberts.joffe@ltu.se eller professor Patrik Fernberg, 0920-49 2883, patrik.fernberg@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 28 juli 2024
Referensnummer: 2380–2024