Kartläggande lärare

Kartläggande lärare

Annons: 28907678
Yrke: Modersmålslärare i grundskolan
Arbetsgivare: Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-04
Publiceringsdatum: 2024-06-19Presentation:


Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Då är Bodens Kommun en arbetsgivare för dig!

Boden ligger i Norrbottens kustland, endast 3 mil från havet mellan två älvdalar. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta vilket skapar ett givande arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.

Boden ligger i hjärtat av en etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för att möta den gröna ny industrialiseringen, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och ett modernt företagande.

Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du mod att våga prova. Hos oss får du stort förtroende i en fantastisk miljö, där det finns möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden

Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!

I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar – den visionen arbetar vår förvaltning för. Kunskap, trygghet och goda lärmiljöer är utmärkande i våra verksamheter. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.

Skolutvecklingscentrum består av områdena verksamhetsutveckling, Elevhälsa samt Nyanländas lärande. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Central mottagning för nyanlända, CMN, har som uppdrag att ta emot och göra en inledande kartläggning av nyanlända barn och elevers lärande. CMN har också samordningsansvar för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?

ARBETSUPPGIFTER
Du blir tillsammans med vår redan verksamma kartläggande lärare en viktig länk i vårt gemensamma arbete. Du kommer att genomföra den inledande kartläggningen av elevernas bakgrund och skolkunskaper. Detta gör du med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 och 2 för att inhämta kunskap om elevens förmågor avseende skriftspråk (litteracitet) och matematiskt tänkande (numeracitet). Resultatet av kartläggningen ligger sedan till grund för skol- och klassplacering samt blir ett viktigt underlag i planeringen av elevens fortsatta skolgång vid någon av kommunens skolor. Som kartläggande lärare får du en viktig roll ute på skolorna då du ansvarar för överlämning och bidrar med råd och stöd.
Du kommer också att arbeta med olika skolutvecklingsfrågor inom området nyanlända elevers lärande och flerspråkighet, tex Svenska som andra språk och Bygga svenska. Du kommer också att stötta lärarna som arbetar i vår introduktionsklass för nyanlända elever.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarbehörighet och lärarlegitimation för grundskolan eller gymnasiet med ämnet Svenska som andraspråk där behörighet i årskurs 7-9 är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med Skolverkets bedömningsstöd "Bygga svenska.
Erfarenhet av kartläggning av nyanlända elever är meriterande. På vår enhet finns även modersmålslärare och studiehandledare och du kommer att ansvara för kompetensutveckling för dessa grupper. Erfarenhet av ämnet modersmål och studiehandledning är också därför meriterande.
Som en del i arbetet med enhetens verksamhetsutveckling kommer du, tillsammans med enhetens ledningsgrupp, att driva det systematiska kvalitetsarbetet i hela processen. Det innebär att du är delaktig från att identifiera behov till att genomföra och analysera utfallet.
Du har en god förmåga att analysera och kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Du är intresserad av utvecklingsarbete, har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team. Du har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete och göra de prioriteringar som verksamheten kräver. Digital kompetens med erfarenhet att arbeta i Microsoft 365 olika program är en fördel.

ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.

Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.

Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.

Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering.