Universitetslektor inom rymdtekniska system

Universitetslektor inom rymdtekniska system

Annons: 28909983
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Kiruna, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-19
Publiceringsdatum: 2024-06-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Norra Sverige är en europeisk rymdregion med flera stora aktörer som samarbetar inom rymdteknik och rymdvetenskap. Luleå tekniska universitet representerat av avdelningen för rymdteknik belägen ovan polcirkeln i Kiruna bedriver forskning inom atmosfär- och planetvetenskap samt rymdsystemteknik tillsammans med forskar- och forskarutbildning. I nära anslutning finns två andra forskningsorganisationer, t.ex. Svenska Institutet för Rymdfysik (IRF) och EISCAT Scientific Association. IRF bedriver experimentell och teoretisk grundforskning och forskarutbildning inom rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. IRF har även ett nationellt ansvar för observationsverksamhet inom rymdfysik. EISCAT Scientific Association utför jonosfäriska och atmosfäriska mätningar med radar. Svenska Rymdbolaget (SSC), med sitt Esrange Space Center, tillhandahåller vetenskap, ingenjörskonst, uppskjutning och operativa tjänster för den internationella rymdmarknaden.

Institutionen för system och rymdteknik söker en universitetslektor för att utveckla forsknings- och utbildningsverksamheten vid avdelningen för rymdteknik i Kiruna. Avdelningen är ett internationellt mångsidigt team med cirka 25 akademiska medarbetare och doktorander. Vi strävar efter mod, öppenhet och tillit i vårt dagliga arbete och kommunikation. Våra dagliga aktiviteter stöds av högkvalitativ infrastruktur såsom laboratorieanläggningar för systemtestning och raketframdrivning, små satelliter, asteroidteknik och rymdfarkoster. Du kommer att arbeta i Space System-gruppen som fokuserar på nyttolaster, rymdfarkoster och bärraketer för teknisk demonstration och användning samt rymdtillämpningar och utforskning i den övre atmosfären, jordens omloppsbana och planetrymden.

Ämnesbeskrivning
Rymdtekniska system omfattar system för reglering, styrning, instrumentering och kommunikation i den övre atmosfären och rymden. Av särskild vikt är pålitliga elektroniksystem med låg energiförbrukning samt strålningstålighet och miniatyrisering av dessa.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor i rymdsystem kommer du att bedriva forskning vid Kiruna Space Campus inom rymdfarkostkontroll (även relaterat till GNC, och AOCS) med friktionsfria plattformar och elektromekaniska manipulatorer, Hardware-in-the-Loop simulering och concurrent engineering, samt som nanosatelliter. I denna roll kommer du att utveckla din vision och din egen forskningslinje relaterad till rymdsystemen. För att förverkliga din forskning kommer du att attrahera externa medel från svenska nationella och internationella organisationer. Du kommer att arbeta med de ledande internationella rymdföretagen och rymdbyråerna, användare av rymdteknologi, universitet och forskningsinstitutioner. Du kommer också att sprida forskningsresultaten genom att publicera i de internationella välkända tidskrifterna och presentera på internationella konferenser. Du kommer också att handleda doktorander och undervisa i MSc-kurser.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder(i prioritetsordning):


• Förmåga att leverera och kommunicera forskningsresultat inom ovan nämnda ämnesområde, vilket framgår av en stark publikationslista
• Uppvisad förmåga och skicklighet i tvärvetenskapligt forskningssamarbete och ledarskap
• Påvisbar expertis inom fjärranalys eller numerisk modellering relaterad till planetvetenskap
• Uppvisad förmåga och skicklighet för att attrahera extern forskningsfinansiering
• Kunna kommunicera och undervisa på engelska

Information
Tjänsten är tillsvidare på heltid, placerad vid avdelningen för rymdteknik i Kiruna. Du kommer få stöd och möjlighet till professionell utveckling. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information, var god kontakta: avdelningschef Victoria Barabash, 0980-67532 victoria.barabash@ltu.se eller Professor i rymdtekniska system René Laufer, 0980-67582 rene.laufer@ltu.se

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 19 augusti, 2024
Referensnummer: 1895-2024