Enhetschef Fysisk planering

Enhetschef Fysisk planering

Annons: 28911069
Yrke: Kontorschef, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2024-08-31
Publiceringsdatum: 2024-06-20Presentation:


Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Då är Bodens Kommun en arbetsgivare för dig!

Boden ligger i Norrbottens kustland, endast 3 mil från havet mellan två älvdalar. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta vilket skapar ett givande arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.

Boden ligger i hjärtat av en etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för att möta den gröna ny industrialiseringen, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och ett modernt företagande.

Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du mod att våga prova. Hos oss får du stort förtroende i en fantastisk miljö, där det finns möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska med framåtanda tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen arbete genomsyras av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Genom god planering bidrar förvaltningen till en attraktiv livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologiskt som social och ekonomisk synpunkt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens består av följande verksamhetsområden; Fysisk planering, Vatten, avlopp och avfall, Gator, park och skog och Fastigheter, Miljö och bygg. Enheten för Projekt och investering driver och samordnar förvaltningens ny- och reinvesteringar.

Inom Fysisk planering finns fyra arbetsgrupper, Mark & exploatering, Analys GIS/MBK, Detaljplanering och Översiktsplanering. Enheten har en enhetschef och ett 20-tal medarbetare som arbetar inom ett brett fält som omfattar GIS/GIT, statistik, inmätning och kartförsörjning, statistik, översikts- och detaljplanering, mark- och exploateringsfrågor samt övergripande miljöfrågor. Alla är på olika sätt delaktiga i varierande plan- och samhällsbyggnadsprocesser.

Politiskt ansvarar kommunstyrelsen för enhetens verksamheter.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef ansvarar du och följer upp den löpande verksamheten avseende kvalitetsmål, lagar-, föreskrifter och rutiner, resurs -och kompetensförsörjningen samt verksamhetsutveckling. Du har fullt personal-, budget- och verksamhetsansvar för enheten.
Du hanterar relationer, skapar och levererar resultat, förhåller dig till ramar, regler och verkar för att hålla enhetens budget.
Din vardag handlar mycket om det goda mötet, kommunikation och dialog med medarbetare, medborgare, politiker samt interna och externa nätverk och samarbetspartners. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer och bygga ett förtroendefullt klimat som ger goda förutsättningar för samarbete, både internt och externt.
För att vara framgångsrik i ditt uppdrag krävs långsiktighet och analytiskt arbete. Den arbetsintensiva period som enheten står inför kräver ett tydligt ledarskap och modet att även kunna fatta obekväma beslut.
En väl utvecklad förmåga att kommunicera tydligt samt att kunna anpassa budskap utifrån målgrupp är också viktiga egenskaper som tjänsten kräver.

Du har ett tydligt fokus på god samordning och samverkan både inom förvaltningen och med andra delar i den kommunala organisationen

Du rapporterar till Förvaltningschef och ingår i dennes ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Du har en akademisk utbildning som är relevant för tjänsten eller utbildning kombinerat med yrkeserfarenhet som bedöms likvärdigt. Eftergymnasiala utbildningar inom juridik är meriterande. Du har några års ledarerfarenhet och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom verksamhetsområdet samt kunskaper inom budgetarbete och förståelse kring de krav som ställs i en politiskt styrd organisation.
Som chef är du trygg i din roll, kommunikativ och har ett professionellt förhållningssätt, samt tycker det är viktigt att skapa en god arbetsmiljö. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer på alla nivåer. Du förväntas se ditt ansvarsområde i ett större sammanhang och vara en god representant för verksamheten. Flexibilitet och ansvar är en självklarhet för dig liksom förmågan att leda och motivera dina medarbetare, skapa engagemang och delaktighet. Som person ser du möjligheter och lösningar. I dialog med dina medarbetare identifierar och initierar du förbättringar.
Du har datorvana och god kunskap i Officepaketet. Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift och är tydlig i din kommunikation. Du har B-körkort.
Utöver dina erfarenheter och kunskaper lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem.

Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.

Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.